Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene den senere tiden, her illustrert med flom i Flåm 2014. (Foto: Kjartan Orvedal)

Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.

Kilde: Statkraft

Søndag er det satt beredskap på østsiden av Hardangervidda, grunnet store nedbørsmengder ved Songa. Vannmengdene i vest har roet seg, og beredskap er avviklet i Hardanger.

Det er også satt beredskap i Sogn etter flom i flere vassdrag.

På forhånd har Statkraft vurdert situasjonen og iverksatt tapping fra magasiner der det var naturlig, for å ta imot økende vannføring som man så ville komme.

Statkraft følger situasjonen nøye og er i løpende kontakt med kommunen, NVE, politi og brannvesen.

For informasjon, se kommunenes hjemmesider og følg nyhetssendinger på radio eventuelt sosiale medier.