Installasjonsfartøyet NKT Victoria ved Haugsneset nær Kårstø. (Foto: Øyvind Gravås - Woldcam / Statoil)

Equinor og Johan Sverdrup-partnerne gir tildelingsbrev til NKT for produksjon og installasjon av to høyspentkabler som skal forsyne andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen med strøm fra land.

Kilde: Equinor

Tildelingsbrevet gjelder en EPCI-kontrakt som dekker prosjektering, anskaffelse, bygging, installasjon og testing av to høyspentkabler fra land til Johan Sverdrups feltsenter.

Høyspentkablene er 200 kilometer lange og konstruert for å levere en kapasitet på 200 MW/80 kV. Dette dekker strømbehovene for andre utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet, med planlagt oppstart i 4. kvartal 2022, og vil også legge til rette for strømforsyning fra land til andre felt på Utsirahøyden.

Samlet kontraktsverdi er i overkant av 1 milliard kroner.

NKT var også ansvarlig for produksjon og installasjon av kraftkabler for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. De ble installert i våres.

– Vi er godt fornøyd med kvaliteten og de gode sikkerhetsstandardene i leveransen fra NKT i første fase av dette prosjektet. Denne tildelingen gjør at vi kan bygge videre på disse erfaringene, og se etter ytterligere synergieffekter i andre fase av prosjektet, sier Trond Stokka Meling , prosjektdirektør for Johan Sverdrup fase 2.

Høyspentkablene, som produseres ved NKTs anlegg i Karlskrona, Sverige, vil bli lagt fra Haugsneset i Tysvær kommune, til Johan Sverdrups feltsenter på Utsirahøyden. Der vil kraftkablene bli trukket opp til den andre prosessplattformen, som skal installeres i 2022, ved Johan Sverdrups feltsenter.

Kablene skal graves ned på havbunnen, eller tildekkes med stein etter behov.

Denne kontrakten er den siste av de tre store kontraktene som dekker strømforsyning fra land i fase 2 av prosjektet. Første kontrakt ble tidligere tildelt Siemens for leveranse av HVDC omformerutstyr som skal installeres på den andre prosessplattformen (P2) på Johan Sverdrup og på Haugsneset. Den andre kontrakten, som ble tildelt Aibel, dekker alt byggearbeid knyttet til den landbaserte omformerstasjonen på Haugsneset.

Første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen skal også drives med strøm fra land. Produksjonsstart for Johan Sverdrup fase 1 er planlagt i november 2019.

Strømforsyning fra land til Johan Sverdrup bidrar til å gjøre det gigantiske feltet til ett av de mest karboneffektive olje- og gassfeltene i verden. Samlet utslippsreduksjon fra Johan Sverdrup-feltet er anslått til 460.000 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

Tildelingen forutsetter myndighetenes godkjenning av planen for utbygging og drift for Johan Sverdrup fase 2, som ble levert 27. august 2018.