Turbinregulatorteknologi utviklet av norske Hymatek befinner seg i internasjonal elitedivisjon, blant andre i regi av salgingeniør Kristoffer Kjelstadli (.f.v), utviklingsleder Erik Ongstad og daglig leder Terje Brekke.

Det er en dokumenterbar sannhet at kompetanseprofilen til norsk vannkraft ikke er som den en gang var. Men det finnes unntak. Turbinregulatorteknologi fra Hymatec Controls er blant den fremste i verden.

Med forløpere som NEBB, ABB og Alstom har Hymatec Controls siden midten av 80-tallet vært tett på norske vannkraftverk med teknologiutvikling knyttet til digitale reguleringssystemer for vannkraftturbiner. Resultatene er blitt til i et nært samarbeid med vannkraftprodusentene, og bygget på et fundament av grunnleggende systemforståelse av hvordan norsk vannkraft er bygget opp og fungerer.

Teknologi levert av Hymatek Controls regulerer rundt 20 000 MW i det norske kraftsystemet. Det vil si mer enn halvparten. Selv om mellom 80 og 90 prosent av markedet befinner seg innenfor landets grenser, har selskapet så langt levert turbinregulatorteknologi til et tyvetalls andre land. Blant disse kan spesielt nevnes Sveits, som vannkraftteknologisk sett er fullt på høyden med Norge.

Denne suksesshistorien slår hull i myten om at norsk vannkraftteknologi er tappet til margen for kompetanse. Dette kan du lese mer om i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr. 7-18) som i disse dager er på vei ut til leserne.