I BKKs lagerlokaler signerte adm.dir. i BKK Nett Wenche Teigland og adm.dir. i Elektroskandia Norge, Jan Wilhelmsen, en langsiktig avtale om leveranse av lager, logistikk og materiell. (Foto: BKK)

BKK Nett har, sammen med selskapene i Kjøpekraft Vest, inngått en femårs avtale med Elektroskandia Norge AS om leveranse av lager, logistikk og materiell. Kontrakten har en verdi på over 500 millioner kroner.

Kilde: Elektroskandia Norge

– I en tøff konkurranse valgte vi den beste leverandøren Elektroskandia Norge AS. Skal vi lykkes i arbeidet med å styrke vår effektivitet og konkurransekraft er vi avhengig av en profesjonell strategisk partner, og det er vi trygg på at vi har fått med denne avtalen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.

Elektroskandia Norge skal levere en lager- og logistikkløsning for elektrogrossistmateriell, det vil si produkter som er knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av BKK Nett og Kjøpekraft Vest sine nettanlegg. Avtalen ivaretar også oppfølging av leveranse, returhåndtering, samt prosess- og produktutvikling og teknisk support. Basert på en elektronisk bestilling fra BKK Nett til Elektroskandia Norge blir ferdig pakket materiell levert direkte til arbeidsstedet, og er tilgjengelig der til arbeidet er fullført. Bestillingsløsningen gir oversikt over hvor alt materiell befinner seg, og at riktig materiell er på lager til enhver tid.  Løsningen er fleksibel og kan raskt utvides til å dekke nye geografiske områder.

– Elektroskandia Norge AS takker for tilliten BKK Nett viser oss ved å tildele oss denne kontrakten. Avtalen setter nye standarder for varetilgjengelighet og logistikk. Vi må arbeide målrettet og godt hver eneste dag for å sikre at BKK Netts krav om økt effektivitet og reduserte kostnader oppnås. Videre ser vi at avtalen vil kunne bidra til fortsatt vekst for oss innen energisektoren i denne delen av Norge.  Jeg er sikker på at avtalen vil utvikle og gjøre Elektroskandia Norge AS både lokalt og sentralt til en enda bedre leverandør til energisektoren. Vi er derfor en meget motivert partner som skal være sammen med BKK Nett de neste årene for å bidra til effektiv materiellflyt, sier Jan Wilhelmsen, adm. direktør i Elektroskandia Norge AS.

Kontrakten har en varighet på fem år, med tre års opsjon.
Kjøpekraft Vest, som består av flere energiverk på Vestlandet, blir gjennom innkjøpssamarbeidet også en del av denne avtalen.