Den nyopprettede norske delen av FNs Globak Compact jobber for at samfunnsansvar skal være en naturlig del av strategien til de som er med i dette fellesskapet.( Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Agder Energi er med i den nyopprettede norske delen av FNs Global Compact - verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar. Organisasjonen jobber for at samfunnsansvar skal være en naturlig del av strategien til medlemsvirksomhetene.

Kilde: Agder Energi

– Vi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Agder Energi har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og vi setter høye krav til å forvalte mandatet vårt på en ansvarlig og bærekraftig måte. Derfor er det viktig for oss å delta aktivt i denne viktige organisasjonen, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi.

Hun er også styremedlem i den norske delen av FNs Global Compact, som ble offisielt lansert mandag 15. oktober (link til pressemeldingen).rav om tydelig

Samfunnsansvar

Klimaendringene, forbrukere, kunder og virksomheter selv stiller stadig større krav til virksomheters samfunnsansvar. Mange virksomheter står ofte med de samme problemstillingene og bruker store ressurser på å løse dem hver for seg.

Siden FN lanserte Global Compact i år 2000, har det eksistert et nordisk nettverk. Nettverk i Norge skal sikre at norske virksomheter kan jobbe enda tettere sammen om utfordringer de står overfor.

Samfunnsansvar er lønnsomt

NHO har koordinert de norske Global Compact-aktivitetene i det nordiske nettverket. Fungerende administrerende direktør for NHO, Ole Erik Almlid, sier organisasjonen jobber for å fremme samfunnsansvar som en naturlig del av strategien til medlemsvirksomhetene:

– Når bedrifter tar ansvar lønner det seg – ikke bare for samfunnet, men oftest også for bedriftene selv. Det gir både bedre risikokontroll, og bedre omdømme. Jeg ser frem til hva det norske kapittelet av Global Compact vil utrette, sier Almlid.

 FAKTA:

– Global Compact består av over 13.000 virksomheter fra rundt 60 land. 

– Om lag 10.000 av deltakerne er bedrifter, de øvrige er organisasjoner og akademiske institusjoner. 

– I Norge er ca. 150 virksomheter tilsluttet Global Compact.