DSB har reist ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

DSB har reist en ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg.

En ansatt fikk flytende metall over seg som følge av kortslutning i 300 kV-anlegget i Kristiansand transformatorstasjon, men verneklærne hindret personskade, skriver fagbladet Energiteknikk i sin siste utgave.

Uhellet skjedde under arbeid med jording på et av 300 kV-feltene om morgenen 2. oktober. Sikkerhetsleder satte inn lansejord på det feltet som var satt spenning på, og det oppsto overslag og full kortslutning.

Uhellet ble rapportert inn til Arbeidstilsynet og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhetslederen ble sendt til sykehus for undersøkelse. Han hadde fått metallsprut over seg, men verneutstyret hadde fungert og han hadde ingen synlige skader

Intern granskning

–Vi har satt i gang en intern granskning av hendelsen for å se på om det er noe vi kan lære av for ytterligere forbedring av instrukser og prosedyrer.  Men det er foreløpig ikke blitt avdekket brudd på regelverk og instrukser. Så langt tyder alt på at uhellet skyldes at det ble valgt feil felt for jordingen.

Det sier Arnfinn Granheim, som er direktør/driftsleder for Driftsområde Sør i Statnett. Han legger til at granskningen vil avdekke hva som var foranledningen til uhellet og om det må gjøres forbedringer. 

–Regelverket ble fulgt

Statnett-direktøren opplyser at forskrift og intern instruks ble fulgt ved at to personer var til stede ved utførelsen av jordingen, leder for sikkerhet og en montør. Det var leder for sikkerhet som utførte selve operasjonen. Jordingsutstyret fungerte slik det skal, som siste barriere, og medarbeideren fikk ikke strøm gjennom seg.  

Ifølge Granheim er det ytterst sjelden Statnett opplever slike hendelser, det har ikke skjedd de siste tjue årene. – Dette er en type arbeidsoppdrag våre folk gjør svært hyppig. Det er utarbeidet strenge instrukser som skal følges til punkt og prikke, og det blir også gjort, sier Granheim.

Han synes det er helt greit at DSB følger opp saken med tilsyn for å finne ut om regelverk er blitt fulgt.

Flere dødsulykker

Det har vært fire dødsulykker på Statnetts anlegg siden 2011. Etter det  Energiteknikk erfarer, er dette medvirkende til at DSB har valgt å reise en ny tilsynssak mot selskapet.