Statkraft vokser i Brasil: Kjøper gruppe på åtte vannkraftverk.

Statkraft har inngått avtale med EDP Energias do Brasil om å kjøpe en gruppe med åtte vannkraftverk i delstaten Espírito Santo i Brasil. Porteføljen har en samlet installert effekt på 131,9 MW og vil styrke Statkrafts virksomhet i Brasil.

Kilde: Statkraft

– Oppkjøpet passer godt inn i Statkrafts strategi om å bygge oss opp gjennom lønnsomme prosjekter i markeder hvor vi allerede har virksomhet. Statkraft vurderer Brasil som et nøkkelmarked for vekst og oppkjøpet styrker vår posisjon for videre utvikling i landet, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og har ambisjoner om å vokse ytterligere innenfor vannkraft, vindkraft og solkraft i tillegg til markedsoperasjoner i Europa, India og Sør-Amerika. I Brasil har Statkraft ambisjoner om vekst gjennom oppkjøp og videreutvikling av anlegg som allerede er i drift samt ved å bygge ut ny produksjonskapasitet innenfor vann-, vind- og solkraft.

I Brasil eier Statkraft 81 prosent av Statkraft Energias Renovávais (SKER) mens det brasilianske pensjonsfondet FUNCEF eier 19 prosent. Kraftverkporteføljen består av seks vannkraftverk og fire vindkraftverk. I tillegg er Statkraft minoritetseier i fire andre vannkraftverk. Til sammen utgjør dagens portefølje 318 MW. Oppkjøpet av de åtte vannkraftverkene vil øke Statkrafts portefølje i Brasil til ca. 450 MW.

Ifølge avtalen skal Statkraft Energias Renováveis (SKER) overta 100 prosent av EDP Energias do Brasils aksjer i EDP PCH (eier av 7 vannkraftverk i drift) og Santa Fe Energia (eier av 1 vannkraftverk i drift). Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelse.