Det BKK-eide Frøland kraftverk i Samnanger, som kan datere sin opprinnelse tilbake til 1909, er oppgradert med 14 GWh uten inngrep i naturen. (Foto: BKK)

Frøland kraftverk i Samnanger kan igjen produsere for fullt, etter en stor rehabilitering som startet høsten 2016. Det eldste kraftverket til BKK har økt produksjonen av fornybar energi uten nye inngrep i naturen.

Kilde: BKK

Kraftverket fra 1912 kan nå produsere 152 GWh årlig, en økning på 14 GWh. Produksjonen av vannkraft er med dette like stor som årsforbruket til 7600 husstander.

– Vi har fått et kraftverk som ikke bare kan produsere mer enn før. Det har også fått en høyere standard på HMS, blant annet ved nytt elektrisk anlegg, og at vi ikke lenger har aggregat-transformatorer inne i stasjonen, sier prosjektleder Petter Rikstad i BKK.

Fjernstyrt start og stopp

Som en del av rehabiliteringen er det lagt til rette for moderne drift med instrumentering som gjør at anlegget kan startes og stoppes fra Produksjonssentralen til BKK på Kokstad. 

– Før kunne anlegget reguleres opp og ned fra Produksjonssentralen, men ved start og stopp har vi vært avhengig av folk ute i stasjonen, forteller Rikstad.

Kraftstasjonen ved Frølandsvatnet har tre aggregat. Det eldste fra 1916 er skiftet ut i rehabiliteringen, mens de to andre fra 1962 har fått full overhaling med blant annet nytt turbinhjul. Aggregat 1 var det siste som kom i drift igjen fra fredag kveld.

– Grunnen til at vi nå kan produsere mer er økt virkningsgrad på alle aggregatene og redusert falltap i rørgaten som følge av korrosjonsbehandling. Aggregat-transformatoren gav også et tap, så nå fører vi strømmen rett fra generator og ut på felles samleskinne, forklarer Rikstad.

Bruker ennå deler fra 1909

Prosjektet ligger innenfor kostnadsrammen på om lag 140 millioner kroner. Det står igjen litt bygningsteknisk arbeid som maling og utskifting av dører og lys før rehabiliteringen er helt i mål i mars/april neste år. 

– Anlegget er spesielt med stor variasjon i alder på komponentene. Vi bruker ennå originale deler fra det opprinnelige kraftverket, blant annet rørgaten og en inntaksluke fra 1909 som vi nå har forsterket, sier Rikstad.