Værforholdene tatt i betraktning og i det store internasjonale bildet er det lite som indikerer at strømprisen befinner seg på en nedadgående kurve.

Markedsaktørene har løftet prisforventningene i strømmarkedet både for den kommende vinteren og for de kommende årene.

Kilde: LOS Energy

Årsaken til den store bevegelsen den siste uken er ikke bare et resultat av endret værprognose, men en konsekvens av at det er store bevegelser også i internasjonale energipriser.

Vinteren i anmarsj

De milde temperaturene vi har hatt de siste ukene har vært unormal for denne årstiden. Uvanlige værfenomener har blitt den nye normalen gjennom dette året, og man skulle tro at vi ville slutte å bli overrasket over dette nå. Kraftmarkedet har allikevel reagert kraftig den siste uken, men årsaken er nok ikke bare været alene. Meteorologene mener at vi nå skal legge den milde høsten bak oss, og gå inn i mer vinterlige temperaturer. Dessverre lar snøen vente på seg da prognosene peker mot at nedbøren blir nærmest fraværende fra neste uke. Lavere temperatur vil løfte etterspørselen etter strøm og mindre nedbør vil svekke ressursbalansen. Begge deler har vært med på å løfte strømprisen den siste uken.

Fallende råvarepriser og økende CO2-pris

Prishoppet i terminprisene skyldes til delsendringer i værprognosene, men den største påvirkningen kommer fra løft i de europeiske kraftterminene. I Europa er det normalt prisen for fossil energi som er styrende for strømprisen. Men prisen for olje, kull og gass har vært i en fallende trend siden starten av oktober. Det som overskygger denne nedgangen i energipriser er prisen for utslippsrettigheter i Europa. CO2-prisen har vært gjennom en veldig urolig periode det siste året, og har steget fem ganger siden bunnen i 2017. Den siste uken har den gjort et kraftig hopp, noe som prises rett inn i Europeiske og Nordiske strømpriser. Det er fremdeles stor usikkerhet på hvor stramt markedet for CO2-kvoter blir fremover, mye er avhengig av Brexit forhandlingene.