Sammenlignet med 3. kvartal 2017 har strømprisen tilvarende periode i år steget med 66 prosent. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,3 øre/kWh i 3. kvartal – en oppgang på 66 prosent fra samme kvartal i fjor. Man må tilbake til 1. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.

Av: Thomas Aanense, SSB

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 123,4 øre/kWh i 3. kvartal 2018, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Av dette utgjorde strømprisen 55,3 øre/kWh, nettleien 28,9 øre/kWh og avgifter på elektrisk kraft 39,2 øre/kWh.

Oppgangen i strømprisen i 3. kvartal 2018 sammenlignet med 3. kvartal året før må ifølge NVE ses i lys av underskudd på energi i vannkraftsystemet i kvartalet. Det medvirket til at kraftprisen i Norge lå tett opp mot kraftprisen på kontinentet som var høyere enn for et år siden blant annet på grunn av høyere priser på kull, gass og utslipp av CO2.

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal 2018 med en gjennomsnittlig strømpris på 59,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen (se figur 3), var gjennomsnittlig strømpris på 54,3 øre/kWh.

Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde den billigste kontraktstypen med en pris på 32,3 øre/kWh i gjennomsnitt. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.