Jørn Myhrer fratrer som konsernsjef i Akershus Energi medio 2019. (Foto: Tore Halvorsen)

Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.

Kilde: Pressemelding fra Akershus Energi

Han vil fratre konsernsjefstillingen fra 01.02.19, og går midlertidig over i en stilling som rådgiver. Styret takker Myhrer for en fremragende innsats i en årrekke som konsernsjef.

I hans periode har selskapet styrket sin stilling som et solid og veldrevet energiselskap med gode driftsresultater.

Konsernets økonomi- og finansdirektør, Eskil Lunde Jensen, konstitueres i konsernsjefstillingen fra samme tidspunkt 01.02.19.