Økonomien i Helgeland Kraft viser fremgang på bred front, her illustrert med det spektakulære Øvre Forsland kraftverk. (Foto: Geir Edvardsen)

Første driftskvartal etter gjennomført konsernomdanning i Helgeland Kraft har vært preget av stabil og god drift i hele virksomheten. Hittil i år har vi et driftsresultat på 306 mill. kr., som er 114 mill. kr. bedre enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

Kilde: Helgeland Kraft

Alle våre tre virksomhetsområder (nett, vannkraft og strøm) leverer godt, og to av dem betydelig bedre enn ventet.

Resultat før skatt pr. utgangen av september ble 274 mill. kr, som er 112 mill.kr. bedre enn samme tidspunkt i fjor. Resultat etter skatt er estimert til 154 mill.kr. – som gir en resultatforbedring på 60 mill.kr.

Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Helgeland kraft. Vi satser sterkt på sikkerhetsarbeidet og opplever en positiv utvikling i forebyggende aktiviteter. Sykefraværet holder seg på et stabilt lavt nivå og lå gjennomsnittlig på 3,1 % i årets første 9 måneder.

Vi er godt fornøyd med resultatet pr utgangen av 3. kvartal i år. Det er god driv i organisasjonen på forbedrings- og effektiviseringsarbeidet, samtidig som gode kraftpriser bidrar til å dra resultatet betydelig opp. 2018 kommer til å bli et godt år for Helgeland Kraft, og resultatet ventes å bli betydelig bedre enn fjoråret sier konsernsjef Eivind Mikalsen.