Strømnettet til Fitjar Kraftlag, her illustrert med Fitjar sentrum, blir integrert i Haugaland Kraft. (Foto: Wikipeda)

Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS og ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA har vedtatt å integrere nettvirksomheten til Fitjar Kraftlag SA inn i Haugaland Kraft.

Kilde: Haugaland Kraft

Fitjar Kraftlags eierpost på 3,4 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) er også en del av transaksjonen. Oppgjøret for Fitjar Kraftlags nettvirksomhet og SKL aksjene vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft AS.

Partene mener at sammenslåingen vil ha en rekke positive virkninger. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. Alle ansatte i Fitjar Kraftlags nettvirksomhet vil bli ansatt i Haugaland Kraft Nett

 – Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga. Han peker på at integreringen av nettet inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også tilføre regionalnettsoppgaver og tilsynsoppgaver til Fitjar, som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området.

For strømkundene på Fitjar vil overgangen til Haugaland Kraft bety en reduksjon i nettleigen på mellom 5-6000 kroner årlig. Totalt vil kundene spare mellom 10-12 millioner kroner. Reduksjon i nettleigen vil også styrke konkurranseevnen til lokal industri.

Den nye energiloven krever større skille mellom kraftproduksjon, annen virksomhet og nettdrift i kraftselskap, noe som gjør det vanskelig for Fitjar Kraftlag å drive som før. I tillegg til stadig nye krav og endringer i rammevilkår fra NVE, samt endringer og trender i samfunnet og bransjen ellers, blir det mer og mer krevende for hvert år som går.

– For et lite selskap som Fitjar Kraftlag vil disse endringene gjøre det veldig fordyrende for oss, sier styreleder Agnar Aarskog. Det har ført til at styret i selskapet innstilte på integrering av nettvirksomheten til Haugaland Kraft. Dermed vil Fitjar Kraftlag fra neste år drive med produksjon, salg av strøm og bredbånd. Fitjar Kraftlag vil bestå som et aktivt selskap. Integreringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2019.