boliden odda
Bolidens fabrikk i Odda i Hardanger. Foto: Joar Øygard/Wikimedia Commons

Odda Energi og Statnett planlegger de kommende årene å investere nær 550 millioner kroner i å øke kapasiteten i strømforsyningen til Odda.

Kilde: Statnett

Dette vil gjøre det mulig for næringslivet i regionen, og spesielt de store bedriftene som Boliden og Tizir, å ekspandere.Investeringene vil i tillegg øke forsyningssikkerheten for alle Odda Energis strømkunder.

Begge selskapene har nå søkt konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å gjennomføre tiltakene. Statnett ønsker å bygge en ny transformatorstasjon på Åsen, ved Ringedalsdammen, mens Odda Energi planlegger å oppgradere en eksisterende 66 kV strømledning mellom Tyssedal og Åsen og legge nye kabler over fjorden mellom Tyssedal og Boliden.

– Utvikling av bedriftene med større produksjon og flere arbeidsplasser er avgjørende for Hardanger og Odda. Dette vil også være gode bidrag til ei klimavennlig framtid. Derfor er det svært positivt at disse investeringene kommer. For nye Ullensvang kommune er det viktig at næringslivet gis muligheter til å utvikle seg. Vi vil bidra videre for at løsningene skal bli så gode som mulig, sier ordfører Roald Aga Haug i en kommentar.

Strømforbruket i Odda er i dag såpass høyt at taket snart er nådd for hva Statnetts anlegg kan levere fra transmisjonsnettet. Både Boliden og Tizir (TTI) har syslet med planer om å utvide produksjonen, noe som eventuelt vil medføre økt strømforbruk. -TTI planlegger en økning av produksjon og kraftforbruk på rundt 20 prosent i løpet av de nærmeste årene. På litt lenger sikt er potensialet større, men det foreligger ingen konkrete beslutninger på dette ennå. Det har uansett stor verdi for oss at infrastrukturen bygges ut på en slik måte at det gjør det mulig for oss å utvikle oss videre i årene som kommer, sier administrerende direktør Per Øyvind Sævartveit i TTI AS.  –Boliden vurderer ulike muligheter for å utvikle virksomheten på Eitrheim, men ingen beslutning er tatt. Det er en naturlig del av virksomheten å utrede fremtidige handlingsalternativer, sier fabrikkdirektør Helene Seim i Boliden Odda.

-For at en slik utvikling skal være mulig må Statnett og Odda Energi samarbeide om flere tiltak. Vi har sett på en rekke alternativ. Men det er klart at Statnetts transformatorkapasitet må økes og tilknytningen til Odda Energis nett forsterkes. Statnett har derfor søkt om tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon på Åsen, ved siden av dagens eksisterende stasjon. Eksisterende stasjon vil bli revet når den nye er satt i drift, opplyser prosjektleder Håvard Moen i Statnett.  

-For å få overført mer strøm fra den nye Statnett-stasjonen til forbrukerne i Odda søker Odda Energi om tillatelse til å oppgradere en allerede eksisterende 66 kV ledning fra Åsen til Tyssedal, samt legge ny sjøkabel derfra til Boliden, opplyser administrerende direktør Per Bjarne Mosdal i Odda Energi. Han legger til at en eksisterende 66kV ledning mellom Åsen og Tyssedal vil bli revet. Deretter vil man bygge en ny i samme trase.

Konsesjonssøknadene fra Odda Energi og Statnett er nå levert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og vil bli underlagt vanlig høring. Det vil si at berørte i Odda og Tyssedal, Odda kommune, grunneiere og andre interessenter både lokalt og på regionalt plan vil få saken til uttalelse.

Dersom industrien beslutter økning i sin kapasitet, vil Odda Energi og Statnett ta sikte på å gjennomføre sine utbygginger i perioden 2019 – 2022.