Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) og konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold var begge sentrale personer bak initiativet om å opprette en innovasjonsklynge for fornybar energi med tyngdepunkt i Trøndelag. Her er de to på klyngens stiftelsesmøte i samtale med Jørn Arvid Andresen i Asko og Kari Sørbø i NRK. (Foto: TrønderEnergi)

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Kilde: TrønderEnergi

Den midt-norske Fornybarklyngen var en av de 10 klyngene som i dag ble innlemmet i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

– Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen, sier klyngeleder Ole Svendgård.

Det var for nøyaktig to år siden at TrønderEnergi, Trondheim kommune og Powel tok initiativet til å opprette klyngen. På et møte i kantina hos TrønderEnergi møttes disse og en rekke andre aktører og det ble enighet om å starte et forprosjekt med sikte på å opprette en klynge for å styrke selskapenes, regionens og Norges evne til innovasjon, verdiskaping og vekst knyttet til fornybar energi. 

Etter knallhard jobbing i litt under ett år resulterte arbeidet i at klyngen formelt ble opprettet og stiftet i august i fjor.

Da ble også målet med klyngen konkretisert til å:

– skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi

– utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi

– øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer

– styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

– Vi i Norge må klare å ta godt grep om noen av de mange forretningsmulighetene det grønne skiftet kommer til å by på. Fornybarklyngen blir et viktig verktøy i så måte, sa konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold på stiftelsesmøtet.

I dag består Fornybarklyngen av 70 bedrifter og organisasjoner fra hele verdikjeden for fornybar teknologi og tilhørende teknologier, og klyngen har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

– Å få innvilget Arena-status er en viktig milepæl for Fornybarklyngen og for de fremoverlente aktørene som deltar i arbeidet. Dette er en solid vitamin-innsprøytning for oss alle til å få til enda mer fremover. Det er utrolig mye spennende som skjer på fornybarfronten i Trøndelag og Norge, og gjennom samarbeid blir vi enda bedre, sier kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi Bengt Eidem.

Ti aktører er partnere i Fornybarklyngen. Partnerne er kjerneaktører som tar et særlig ansvar for utvikling av klyngen, deltar aktivt i utvikling av klyngens strategi og bidrar med en vesentlig del av klyngens finansiering.

I tillegg til TrønderEnergi er partnerne: NTNU, Powel, NTE, Equinor, Siemens, Kongsberg, Voith , Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.