Fall i gassprisen har først til dempet terminpriser i Tyskland, noe som igjen har vært dempende for de nordiske terminprisene den siste uken. (Foto: LOS Energy)

Det nordiske kraftmarkedet er i stor grad påvirket av været. Dette ser vi også i Europa, og spesielt nå som vi nærmer oss vinteren.

Kilde: LOS Energy

Elektriske panelovner er noe vi er godt kjent med her i nord, mens i Europa er mye av oppvarmingen basert på gass. Derfor påvirkes gassprisen i stor grad av temperaturen i Europa.

Mildere værprognoser

Meteorologene kom denne uken med varmere temperaturprognoser for Europa inn mot desember. Dette fikk stor betydning for gassmarkedet, som reagerte med å sende ned både de kortsiktige gassprisene, men også terminprisen for gass fremover. Naturgass er også brukt til strømproduksjon i Europa, derfor har gassprisen betydning for strømprisen. Fall i gassprisen førte dermed til fall i terminprisene i Tyskland, noe som igjen har vært dempende på de nordiske terminprisene den siste uken.

Råvarer prises fortsatt ned

Mange finansielle markeder har hatt store nedganger de siste ukene. Både aksjemarkeder og råvaremarkeder har vært påvirket av en bred pessimisme. Olje- og kullprisen har vært i en nedadgående trend siden starten av oktober. CO2-prisen derimot, ser ut til å leve sitt eget liv. Prisen for utslipp er fortsatt tre ganger så høy som for ett år siden, og prisen ser ikke ut til å være stort påvirket av all støyen som kommer fra de andre finansielle markedene. Terminprisen i Norden for neste år falt marginalt tilbake sist uke, hjulpet ned av kullprisen, men fikk støtte av svakere ressurssituasjon i Norden.