Med endringene i beredskapsforskriften skjerper NVE kravene til digital sikkerhet.

I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

Norge har høy forsyningssikkerhet, og beredskapsforskriften er med på å sikre at dette også er tilfellet fremover. Men den digitale utviklingen i energisektoren, og samfunnet for øvrig, stiller nye krav til sikkerhet og beredskap. Dette er bakgrunnen for at NVE nå gjør endringer i beredskapsforskriften fra 1. januar 2019.

NVEs forslag til forskriftsendringer har vært på høring med høringsfrist i mars, og Energi Norge stilte seg da positiv til flere av endringene som vi mener er en naturlig konsekvens av vår sektors store betydning for samfunnet og økende IKT-sikkerhetsrisiko.

Krav til grunnsikring

Energi Norge mener endringene som omfatter nye krav til grunnsikring av digitale informasjonssystemer (§ 6-9) er et viktig punkt i forskriften. Her henvises det til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

– De skjerpede kravene til grunnsikring vil trolig kreve et løft for flere av våre medlemmer. Særlig fordi NSMs grunnprinsipper bare beskriver hva som må gjøres og hvorfor det må gjøres, men mangler forklaring av hvordan, sier rådgiver Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Ettersom endringene trer i kraft allerede over nyttår har Energi Norge derfor satt opp et kurs om dette 4. desember, sammen med NTNU CCIS og NSM.

– På dette kurset kommer vi til å behandle innholdet i grunnprinsippene, men også gå gjennom hvordan man skal komme i gang med grunnsikring i henhold til NSM sine prinsipper, sier Hviid Nielsen.

Fjerner vanskelig paragraf

Samtidig mener Energi Norge det er positivt at forslaget om integrasjon mellom driftskontrollsystemer og andre informasjonssystemer utgår i den nye forskriften.

– De foreslåtte formuleringene var meget vanskelige å tolke, uten noen klar definisjon slik den stod i forslaget. Potensielt kunne det stått i veien for fremtidig utvikling og innføring av ny teknologi i bransjen, som ikke går på bekostning av sikkerhetsnivået, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Dette var et viktig poeng i Energi Norges høringssvar, og ble også trukket frem av flere av våre medlemmer. Energi Norge er mer avventende til at beredskapsmyndigheten er utpekt til det sektorvise responsmiljøet.

Alle endringene i beredskapsforskriften finner du her. NVE arrangerer også et generelt seminar om endringene i forskriften 28. november