Med solenergianlegget Apodi i Brasil har Equinor tatt første steg inn i solenergibransjen.

Om lag 170.000 husstander i Brasil kan nå få strøm fra solenergianlegget Apodi som nå er knyttet til strømnettet og er i kommersiell drift. Anlegget, som har en kapasitet på 162 MW, var Equinors første steg inn i solenergi.

Kilde: Equinor

– Dette er en strategisk milepæl for Equinor. Apodi-prosjektet var vårt første steg inn i solenergibransjen. Nå er anlegget er i drift, og i samarbeid med Scatec Solar, supplerer vi Equinors portefølje med lønnsom solenergi. Apodi styrker vår portefølje i Brasil som er et kjerneområde for selskapet. Dette viser også at vi er på god vei mot å bli et bredt energiselskap som omgjør naturressurser til energi for mennesker og framskritt for samfunnet, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

I oktober 2017 signerte Equinor en avtale om å kjøpe 40% av det byggeklare solprosjektet fra Scatec Solar. Anlegget ligger i Quixeré i staten Ceará i Brasil, og har inngått en 20-årig kraftkjøpsavtale (PPA) med brasilianske myndigheter. Anlegget forventes å produsere om lag 340.000 MWh elektrisitet per år, og levere strøm til mer enn 170.000 husstander.- Vi har satt i drift vårt første solenergianlegg i Brasil, og dette bekrefter igjen vår sterke stilling som en uavhengig produsent av solenergi. Vi ser et betydelig potensial for videre vekst i Brasil og andre deler av Latin-Amerika. Nå begynner vi snart å bygge et nytt solenergianlegg med en kapasitet på 117 MW i Argentina i samarbeid med Equinor, sier Raymond Carlsen, konsernsjef for Scatec Solar. 

Den rene energien som produseres av solenergianlegget Apodi tilsvarer en CO2-reduksjon på om lag 200.000 tonn per år.  

I oktober 2017 etablerte Scatec Solar et samarbeidsprosjekt (JV) med Equinor (partene eier 50 prosent hver) for å bygge, eie og drive store solenergianlegg i Brasil. Samarbeidsprosjektet blir ansvarlig for solenergianleggets drift, vedlikehold, og forvaltning.

Solenergianlegget Apodi eies med 43,75 prosent av Scatec Solar, 43,75 prosent av Equinor og 12,5 prosent av holdingselskapet Apodi Participações, som består av de brasilianske selskapene Z2 Power, Pacto Energia and Kroma Energia.