Med tente julelys overtar Ringerikskraft Entreprenør 66 prosent av eierskapet i Hamar-baserte Laje Entreprenør. (Foto: Laje)

Ringerikskraft Entreprenør kjøper 66 prosent av Laje Entreprenør fra Eidsiva Energi. Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2019.

Kilde: Eidsiva Energi

Laje Entreprenør AS ble etablert som et eget selskap innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk i 2016, og har hovedvirksomheten sin i Innlandet. Selskapet har vokst fra 22 ansatte i 2016 til nærmere 100 ansatte ved årsskiftet 2018/2019, og omsetter for om lag 300 millioner kroner i 2018. I samme periode har entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft vokst fra 120 til 220 ansatte, og omsetter for om lag 650 millioner i 2018.

– Laje er et spennende, fremoverlent selskap med mange av de samme egenskapene som vi i Ringerikskraft har. Sammen kan vi både styrke de produktområdene vi har til felles, og samtidig dele erfaringer om nye produkter og tjenester. Laje er et veldrevet selskap som vil styrke vår virksomhet generelt og spesielt i Innlandet. Gjennom å være god alene, best sammen har vi som mål at entreprenørvirksomheten blir enda mer konkurransedyktige i et tøft marked, forteller Ole Sunnset, konsernsjef i Ringerikskraft.

Entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft vil etter oppkjøpet bestå av til sammen sju datterselskaper. Nettservice-selskapene jobber med elentreprenørtjenester, veibelysning, byggestrøm, elbillading og datadrift. Datterselskapet SMARTservice har spesialisert seg på montasje og drift av smarte strømmålere. Laje jobber med mye av de samme tjenestene som Nettservice, men har i tillegg satset offensivt på telekom og fiberutbygging.

– Modellen til entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft går ut på å kjøpe veletablerte virksomheter for å videreutvikle selskapene sammen med eiere, ledelse og ansatte basert på selvstendige enheter, med lokal tilknytning til sine markeder. Når vi kjøper virksomheter er det viktig at vi jobber tett sammen og tar vare på det hvert selskap er gode på, samtidig som vi utnytter stordriftsfordelene som kommer av å bli større, sier Steffen Fagerås, direktør i Ringerikskraft Entreprenør.

Eidsiva har siden etableringen av Laje i 2016 hatt som målsetting å styrke eierskapet gjennom et nedsalg til en industriell aktør.
– Laje har vært gjennom en imponerende utvikling. Gjennom en tydelig identitet og forretningskultur har selskapet levert gode dagsverk siden selskapet ble etablert. Laje har oppnådd en sterk posisjon i Hedmark og Oppland, og gjennom utvidelsen av eierskapet legger vi til rette for en positiv utvikling videre, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Eidsiva vil fortsette som eier i Laje med en eierpost på 34 prosent. Med Ringerikskrafts oppkjøp i Laje er det ventet at selskapene i Ringerikskraft Entreprenør vil ha en omsetning på 750 millioner kroner i 2019. 
– Vi er meget fornøyd med at Laje har blitt en del av entreprenørfamilien vår, og vi har stor tro på at dette vil være et positivt tilskudd til videre utvikling, og at vi kan lære mye av hverandre, avslutter Fagerås. 
Fagerås understreker at alle ansatte i Laje vil beholde jobben sin etter oppkjøpet, og de vil fortsatt ha kontorer og oppmøtesteder der de jobber i dag, samtidig som man ser på muligheten for å etablere flere lokasjoner etter hvert.