Hvor den strukturelle og teknologiske utviklingen bærer er vanskelig å vite, men uansett er det vi, og generasjonene før oss, som la grunnlaget for hva det kommer til å bli. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

Energibransjen går ut av 2018 med en utvikling som peker i mange retninger. En ting er helt sikkert; i 2019 kommer det til å bli mye mer av det samme.

Det er ikke lett å henge med i svingene på alt det som skjer i energibransjen. Når vår tids historie en gang skal skrives er det med store bokstaver om teknologi og fundamentale strukturendringer. Men i det fremtidsbildet som avtegner kan det virke som om vi fortsatt står på et lavt trinn i utviklingen.

De strukturelle og teknologiske posisjonene vil se vesentlig annerledes ut enn i dag. Hvor det bærer er det ingen som med en stor grad av sikkerhet kan forutsi. Pilene peker i mange retninger og det er vanskelig å anslå hvilken skjebne de vil få.  

Steg for steg har elektrisiteten gjennom mer enn 100 år vært den viktigste driveren i samfunnsmessig utvikling. Slik kommer det fortsatt til å være. Forskjellen er at det vil skje med vesentlig større hastighet sammenlignet med de milepeler som så langt er nådd i den elektriske infrastrukturen.

Det finnes ingen endeholdeplass for strukturell og teknologisk utvikling. Når fremtidige generasjoner setter fortiden i perspektiv er det selvfølgelig vanskelig å vite hva vurderingene vil konkludere med. Uansett kan vi være stolte av at det var vi, sammen med generasjonene før oss, som la grunnlaget. Det er en god følelse å ta med seg inn i et nytt år.