Den utslippsfrie hurtigbåten Urban Water Shuttle – et av mange spennende prosjekt i klyngen! (Illustrasjons: Sustainable Energy)

Haugaland Kraft AS går inn på eiersiden i Sustainable Energy norsk katapult-senter.

Kilde: Haugaland Kraft 

I juni i år fikk næringsklyngen NCE Maritime CleanTech i oppdrag fra SIVA å bygge opp et nasjonalt katapultsenter for utvikling av bærekraftige energisystem for havnæringene. Senteret har fått navnet Sustainable Energy norsk katapult-senter, og ble stiftet 20. desember 2018. Inn på eiersiden går Norwegian Maritime Energy Complex, Unitech, Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime CleanTech og Haugaland Kraft. Senteret er etablert på Stord.

Gjennom senteret skal norske industribedrifter få tilgang til å leie utstyr og kompetanse for å teste ulike typer bærekraftig energisystem som blant annet batteri og hydrogen brenselceller.

-Deltakelse i Sustainable Energy – norsk katapult senter vurderes viktig for Haugaland Kraft ut i fra flere områder, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. Det vil bidra til å løfte frem Utsira prosjektet som aktuelt test område for ny teknologi, samt etablering av relevante test områder for utvikling av tjenester og produkter for Haugaland Kraft. Det vil også tilføre Haugaland Kraft viktig kompetanse og relevant nettverk.

-Senteret har stor bredd med kompetanse fra forskingsmiljø, teknologiselskap og rederi. Vi står nå klar til å ta imot selskap fra hele Norge og vil bidra til at nye ideer blir utviklet raskere, billigere og med mindre risiko, sier daglig leder for Sustainable Energy norsk katapult-senter Willie Wågen.

Om Norsk Katapult
Katapult-ordningen er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det er til nå etablert fem katapultsenter i Norge. I tillegg til Sustainable Energy finnes det i dag et katapultsenter for materialteknologi, et for produksjonsteknologi, et for nye løsninger til havnæringene og et for simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping.