Konsernstyret i Lofotkraft har vedtatt investeringsplaner i 2019 for i underkant av 290 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.

Kilde: Lofotkraft

Investeringsplanene er en videreføring av vedtatte strategier og planer, og en videreføring av allerede oppstartede prosjekter. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 290 millioner kroner. For de ulike selskap i konsernet fordeler disse seg som følger:

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 263 mill., som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
  • Lofotkraft Produksjon AS 4,6 mill.
  • Lofotkraft Bredbånd AS, 17,7 mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.

Nettselskapet vil i løpet av 2019 blant annet videreføre arbeidet med bygging av ny regionalnettlinje mellom Kleppstad og Kvitfossen, samt bygge ny trafostasjonen i Osan.

På tross av høye investeringer og at sentralnettstariffen øker med 1 øre/kWh (avgift til Statnett for å være tilknyttet sentralnettet), holder Lofotkraft AS nettleien uendret fra 2018.