Knut Kroepelien er konstituert som adm.direktør i Energi Norge. (Foto: Energi Norge)

Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Administrerende direktør Oluf Ulseth vil som tidligere kjent fratre ved årsskiftet, etter åtte år som leder. Styret har igangsatt en prosess med å finne hans etterfølger. For å lede Energi Norge frem til ny administrerende direktør er på plass har styret konstituert Knut Kroepelien fra 1. januar 2019.

Kroepelien er 48 år gammel og har vært ansatt i Energi Norge siden 2013. Siden 1.1.2018 har han ledet næringspolitisk avdeling for marked og kunder.
Kroepelien har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og som advokatfullmektig. Kroepelien er cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i EU-rett fra London School of Economics (LSE).