BKK har vunnet kontrakt med Hordaland fylkeskommune om etablering og drift av hurtigladetjenester for drosjer på Flesland og Bystasjonen i Bergen.

Kilde: BKK

I løpet av våren 2019 skal BKK bygge seks hurtigladere på drosjedepotet på Flesland, og to på drosjeholdeplassen på Bystasjonen.

– I BKK har vi stor tro på satsinger innenfor elektrifisering for å skape en bærekraftig fremtid. Hurtiglading er en del av dette, og vi er svært fornøyd med å bli valgt av Hordaland fylkeskommune til å bygge ladeinfrastruktur for drosjenæringen i Bergen. Dette er en milepæl for drosjenæringen, og for BKKs satsing på hurtiglading, sier Svein Kåre Grønås, konserndirektør for Entreprenør og Marked i BKK.

Få elektriske drosjer
En rapport fra Hordaland fylkeskommune viser at det bare var fem elektriske drosjer i Bergen kjøreområde i 2017. I resten av Hordaland var det ingen. Drosjenæringen i Hordaland kjørte nærmere 61 millioner kilometer i 2017, og det samlede utslippet var 10 100 tonn CO2-ekvilvalenter. Dette tilsvarer om lag 1,7 prosent av samlede utslipp fra lette kjøretøy i fylket.

– Med et forbruk på nærmere 61 millioner kilometer i året, er dette en potensielt svært attraktiv ladekunde. I avtalen ligger også at drosjenæringen får volumrabatt på alle ladestasjonene våre, noe som vil være et godt supplement til de to dedikerte drosje-ladeplassene som settes opp og forhåpentlig vil gjøre overgangen til el-drosjer enklere, sier Odd Olaf Askeland, leder for BKKs satsing på hurtiglading.

– Dette er et viktig tiltak for å legge til rette for omstilling til nullutslipp i drosjenæringen. Målet er at hurtigladerne skal føre til flere elektriske drosjer i Hordaland. Vi er glade for at BKK nå er med oss i dette arbeidet. Det nye ladetilbudet skal gjøre det enklere å ta i bruk elektriske drosjer, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Fakta:
Fylkeskommunen er eier av konsesjonskontrakten og har vært prosjektleder med ansvar for utlysning og samarbeid med Avinor. En konsesjonskontrakt over åtte år ble lyst ut. BKK Energitjenester AS vant konkurransen og skal sette opp hurtigladerne våren 2019. 

BKK setter opp og drifter ladetilbud på Flesland og Bystasjonen på konsesjon fra Hordaland fylkeskommune.

·       Flesland: 6 lynhurtigladere med 100/150 kWh ladeeffekt og 12 AC-ladepunkt med 22 kWh ladeeffekt

·       Bystasjonen: 2 lynhurtigladere med 100 kWh effekt og 4 AC-ladepunkt med 22 kWh ladeeffekt

·       Lokalisering på drosjedepot og –holdeplass gir drosjenæringen eksklusiv bruksrett

·       Tiltaket skal stimulere til økt elbilandel i drosjenæringen.