NVE har ilagt Hålogaland Kraft, her illustrert med driftssentralen, et overtredelsesgebyr på en halv million kroner i forbindelse med fusjonen med Evenes Kraftforsyning oktober 2017.

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.

Kilde: NVE

– Nettvirksomhetens nøytralitetsplikt overfor alle strømleverandører er en grunnleggende forutsetning for effektiv konkurranse i markedet, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

– Mange forbrukere opplever fortsatt strømmarkedet som komplisert. I et marked der nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde, er sammenblandingen av strømleverandøren og nettvirksomheten en reell problemstilling. Og når nettvirksomheten, som i dette tilfellet, gjentatte ganger bidrar til å øke denne uklarheten, er det nødvendig å sette ned foten, fortsetter han.

Kravet om nøytral opptreden, er regulert i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.» §8-1.

NVE vurderer hendelsen hos Evenes Kraftforsyning som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt. I 2011 og 2015 fikk hhv Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft Nett, tilsvarende pålegg om å endre praksis og interne rutiner for å unngå brudd på nøytralitetsplikten. NVE har lagt vekt på disse tidligere bruddene ved utmåling av overtredelsesgebyret.

Evenes Kraft AS er opphørt, og nettvirksomheten er fusjonert inn i Hålogaland Kraft Nett AS. NVEs vedtak om overtredelsesgebyr er derfor rettet mot det overtakende selskapet Hålogaland Kraft Nett AS.

Overtredelsesgebyret er fastsatt til en halv million kroner.