Rockwools anlegg i Moss. (Foto: Rockwool)

For å bedre klimaavtrykket i selskapets produksjon ønsker verdens største steinullprodusent ROCKWOOL Group å gjøre sin fabrikk i Moss til et globalt foregangsanlegg. Enova støtter pilotprosjektet med 101,5 millioner kroner.

Kilde: Enova

ROCKWOOL Group i Moss ønsker å ta i bruk helt ny teknologi for å redusere CO2-utslippene fra produksjonen, og ved en ny generasjon smelteovn vil man oppnå en reduksjon på mer enn 80 prosent av dagens utslipp. Norsk steinullproduksjon i Moss slipper ut cirka 40.000 tonn CO2 per år, og prosjektet i Moss tar sikte på å kutte mer enn 32.000 tonn av dette fra 2021. En ny smelteovn basert på elektrisitet som energikilde i stedet for koks vil gjøre steinullproduksjonen grønnere, og prosjektet er et ledd i ROCKWOOL-konsernets forpliktelse til å redusere CO2-forbruket i produksjonen.

Enova gir støtte

Det banebrytende prosjektet i Moss har fått tilsagn om 101,5 millioner kroner i støtte fra Enova, og det er tre hovedformål bak den nye smelteovnen og prosjektet den representerer:

Reduksjon av klimagassutslipp og teknologiverifisering er én årsak. Gjenbruk av avkapp og avfall fra spinneriprosess og resirkulering av steinullavfall fra byggeplasser i Norge, er to andre viktige begrunnelser. Dette vil bety bedre ressursutnyttelse totalt sett.

– En energiintensiv industri har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Industrien vil være sentral i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da er det helt nødvendig at industrien er ambisiøse i å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsteknologi, som samtidig legger til rette for økt verdiskaping i fremtiden. ROCKWOOLs prosjekt er et eksempel på dette, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Globale ambisjoner

I dag har ROCKWOOL Group et utslipp på 1,7 millioner tonn CO2 ved alle sine fabrikker globalt. De har imidlertid høye ambisjoner om å kutte i dette, når pilotprosjektet i Moss tilfører konsernet praktisk erfaring.

– Lavutslippssamfunnet krever at vi endrer våre produksjonsprosesser i industrien, samtidig som vi reduserer vårt samlede energibruk. Dette prosjektet er et godt eksempel på begge deler; isolasjonsmateriale som hindrer energitap i hus og bygninger, blir produsert med en femtedel av CO2-utslippene. Slike prosjekter vil jeg gjerne se mer av, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.