Advarende pekefinger fra Statkraft: Revisjon av gamle kraftkonsesjoner må ikke stikke kjepper i hjulene for en samfunnsgavlig håndtering av flom i landets elver og vassdrag. (Illustrasjonsfoto: Statkraft)

Det drar seg raskt til mot en ny vår. I landets vannkraftverk er beredskapen på topp for å bidra til å dempe virkningene av mulige flomsituasjoner. Tiltak i denne forbindelse sparer samfunnet for milliardbeløp.

Nå løfter den fremste aktøren i landets vannkraftmiljø, Statkraft, en advarende pekefinger. Det må ikke bli slik at revisjon av gamle kraftkonsesjoner stikker kjepper i hjulene for gjennomføring av flomdempende tiltak i våre elver vassdrag. Det vil være å gjøre oss selv en bjørnetjeneste.

Den som sier dette er Hilde Bakken, konserndirektør for produksjon. Bakgrunnen er den pågående prosessen med å revidere et flertall av gamle kraftkonsesjoner, som skal være ferdigstilt i 2022. En viktig føring i det arbeidet som pågår er å oppnå størst mulig miljøgevinst med minst mulig vanntap.

Bakken er blant annet bekymret for nye magasinkrav og strengere krav til minstevannføring. – Dersom dette blir resultatet kan det blant annet begrense våre muligheter til å håndtere vannet på en optimal samfunnsgavnlig måte, ikke minst i forhold til stadig mer krevende flomsituasjoner, legger hun.

Hun henviser blant annet til en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge. Her er verdien av vassdragsregulering med faglige metoder grundig vurdert. En viktig konklusjon er at gevinstene av flomdempende tiltak gjennomført av vannkraftprodusentene årlig beløper seg til mange milliarder kroner.

Du kan lese mer om dette i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.1-19) som vil være under distribusjon i slutten av kommende uke.