Fra 2022 blir det forbudt å fyre med mineralolje på norske byggeplasser. - På tide, mener Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme. (Foto: Norsk Fjernvarme)

Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.

Kilde: Norsk Fjernvarme

 

– Det kan ikke lenger være sånn at avanserte miljøbygg bygges med helfossile byggeplasser. Derfor er det både viktig og riktig at forbudet mot oljefyring i ferdige bygg, som trer i kraft neste år, utvides til også å gjelde byggefasen, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

I Granavolden-plattformen heter det at den nye firepartiregjeringen vil «Innlemme bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet innføres fra 2022, slik at bransjen gis tilstrekkelig tid til å innrette seg etter forbudet.»

– Det er bra at regjeringen endelig leverer på dette punktet, noe vi har arbeidet for lenge, sier Mellvang-Berg.

Store utslipp

Norske byggeplasser slipper i dag ut om lag 320.000 tonn CO2 årlig, ifølge en DNV GL-rapport. Av dette utgjør herding og uttørking av materialer, samt varme i byggefasen, en betydelig andel.

– Fram til nå har fossil gass og mineralolje vært det vanlige å bruke, men byggeplassens varmebehov kan med god planlegging isteden dekkes av utslippsfrie energibærere. Der fjernvarme er tilgjengelig er dette enkelt å få til, mens andre steder kan bioenergi eller elektrisitet brukes. Det kommende forbudet vil åpenbart framskynde dette grønne skiftet, sier Mellvang-Berg.

Granavolden-plattformen tar også til orde for å fjerne den øvrige fossilbruken på byggeplassen. Regjeringen vil «i samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025» og gir det offentlige et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.

– Fossilfrie byggeplasser er mulig å få til allerede i dag, men det er viktig at annet regelverk henger sammen med regjeringens ambisjon. Strengere krav til energifleksible oppvarmingsløsninger i ferdige bygg, slik kommunalminister Monica Mæland har varslet, vil for eksempel gi tilgang til mer fornybar varme også på byggeplassen, sier Mellvang-Berg.

Lanserte veileder

Manglende kunnskap om fornybare alternativer er en hovedgrunn til at fossile energikilder fortsatt er vanlig på norske byggeplasser. Sammen med Enova, Klimaetaten i Oslo kommune, Energi Norge, Nelfo, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggevareindustrien lanserte derfor Norsk Fjernvarme en veileder for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i fjor sommer.

– Veilederen viser hvordan man kan sette sammen en miljøvennlig byggeplass. Oppmerksomheten om dette har økt kraftig de siste årene, ikke minst i kommune-Norge. Det er gode nyheter for både miljøet og luftkvaliteten i byene, sier Mellvang-Berg.