Lav kunnskap om kunstig intelligens bidrar til frykt og forvirring, fremgår det av en undersøkelse i regi av Microsoft Norge. (Illustrasjonsfoto: Microsoft)

Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge.

Kilde: Microsoft Norge

– Denne undersøkelsen viser at kunstig intelligens kanskje er den teknologien som i dag er minst forstått. Skal vi klare å løfte Norge ved hjelp av kunstig intelligens, må vi også ta ansvar for å løfte det generelle kunnskapsnivået, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

14 prosent menn mener de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens, sammenlignet med kun 7 prosent av de spurte kvinnene. Over halvparten blant de over 60 år hevder at de vet lite eller ingenting om kunstig intelligens. I motsatt ende er aldersgruppen 18-29 der omtrent 1 av 5 sier de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens. Kunnskapsnivået hadde også en sammenheng med hvilke følelser teknologien skapte. De som hadde mest kunnskap oppga også i langt større grad at de var positive og optimister. På den andre siden ga lav kunnskap utslag i frykt og forvirring.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt urovekkende. Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle i utformingen av samfunnet, desto viktigere at alle får ta del i utviklingen og får være med å forme utviklingen, sier Lein-Mathisen.

Bruker kunstig intelligens uten å vite det

Undersøkelsen viser at mange allerede er brukere av ulike tjenester med kunstig intelligens, uten at de kanskje selv er klar over det. Totalt har annenhver nordmann brukt strømmetjenester, som Spotify og Netflix, siste måneden, men kun 1 av 5 tror slike tjenester benytter kunstig intelligens.

På spørsmål om når kunstig intelligens blir en naturlig del av vår hverdag, slik som telefoni og internett er i dag, svarer kun 16 prosent at det allerede er det. Den største andelen, 24 prosent, sier at det vil skje innen 10 år.

– Kunstig intelligens er ikke science fiction. Det er her nå, tilstede i vårt dagligliv. Kunstig intelligens er maskiners evne til å lese lyder, ord og bilder og trekke slutninger på lignende vis som oss mennesker. Det er rett og slett avansert analyse og automatiseringer, som enten kan erstatte oppgaver folk i dag gjør manuelt – eller gjøre jobben for menneskene enklere og bedre. Ved hjelp av nye, rimelige sensorer kan vi nå i tillegg hente inn data på flere, og noen ganger ufremkommelige, steder. I sum gir dette helt nye muligheter til å frigjøre tid til å gjøre oppgaver som du synes er viktigere eller mer interessante, sier Christopher Frenning, leder for sky og kunstig intelligens i Microsoft Norge.

Fakta om undersøkelsen:

 • Undersøkelsen ble gjennomført i november 2019 av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
 • Den er gjennomført av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år.
 • Undersøkelsen tar sikte på å avdekke nordmenns holdninger og vaner tilknyttet kunstig intelligens.
 • Totalt har undersøkelsen 1015 respondenter fra alle landets regioner. 

Eksempler på kunstig intelligens du mest sannsynlig bruker i dag:

 • Chatting med kundeservice (Chatbots)
 • Smarthøyttaler
 • Selvparkerende biler
 • Spamfilter i e-posten
 • Strømmetjenester som Spotify og Netflix
 • Søkemotorer
 • Autokorrektur på smarttelefon
 • Taleassistenter