I forbindelse med innføring av Elhub vil det ikke være mulig å bytte strømleverandør i perioden 1. – 17. februar. (Illustrasjonsfoto: Stein Arne Bakken)

På grunn av innføringen av elhub 18. februar, vil det være frys i alle strømleverandørbytter fra fredag 1. februar til søndag 17. februar.

Kilde: Haugaland Kraft

Strømleverandørbytte i denne perioden vil i praksis bety at du som kunde forbli kunde i ditt opprinnelige strømselskap til onsdag 20. februar 2019.

Fakta om Elhub:

Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av målerverdier for alt forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub.