Fra årsskiftet er forbruksavgiften på strøm satt ned med 4,5 prosent. (Illustrasjonsfoto: Valdres Energi)

Forbruksavgift på elektrisk strøm går ned fra 16,58 øre/kWh i 2018, til 15,83 øre/kWh i 2019. Dette er en reduksjon på 4,5 %, og en god nyhet for alle norske strømkunder.

Kilde: Lofotkraft

Bedriftskunder med rett til redusert sats får en liten økning i forbruksavgiften, da denne satsen går opp fra 0,45 øre/kWh i 2018 til 0,5 øre/kWh fra 1.1.2019.