Powel selger forretningsområde Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group. (Illustrasjon: Powel)

Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.

Kilde: Powel

Powel har i løpet av 2018 konkludert med at det er ønskelig å satse mer på selskapets kjerneområder. Markedet for programvaresystemer for innsamling og håndtering av måleverdier har utviklet seg mye siden Powel først gikk inn i det med sine produkter. Segmentet står foran store muligheter og investeringer i Sverige og økt interesse internasjonalt. Powel er derfor svært fornøyd med å ha funnet en ny og solid eier til Metering.

Spisskompetanse på å utvikle selskap

– Volaris er dyktig på å videreutvikle selskapene sine som selvstendige virksomheter gjennom å investere i ansatte og kunder. Dette gjør oss trygg på at verdien Powel har bygd opp i Metering vil bli forvaltet videre på en god måte. Vi er glad på vegne av våre kollegaer og ser fram til å følge selskapet videre, sier Trond Straume, CEO i Powel.

Volaris Group eier en portefølje av teknologi- og programvareselskap, og har derfor solid kompetanse om bransjen. Deres forretningsmodell innebærer å kjøpe, styrke og utvikle teknologiselskaper innenfor spesifikke markedssegmenter som selvstendige selskaper, men med felles metodikk og forretningsfilosofi. Det kanadiske firmaet har planer om å videreutvikle Metering både produktmessig og markedsmessig, under navnet Avance Metering.

– Vi er veldig fornøyd med at Avance Metering blir en del av Volaris. Dette vil komplementere vår eksisterende portefølje av selskaper og øke Volaris sin vekst i energibransjen. Avance Metering vil gi oss muligheten til å fange opp trender rundt utrulling og oppgradering av smarte målere, nasjonale og regionale data-hubber, og implementering av en leverandørsentrisk modell for kraftmarkeder i Norden og resten av Europa, sier David Nyland, porteføljeleder og president for Communications & Media Vertical i Volaris.

Salget av Powel Metering ble gjennomført den 31.12.2018. Det nye selskapet Avance Metering vil ha hovedkontor i Østersund, og ellers beholde de ansattes arbeidsplasser i Jönköping, Linköping, Göteborg, Stockholm, Trondheim og Gdansk.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 470 ansatte, kunder i 20 land, og kontorer i åtte.