Med 7524 GWh vannkraftproduksjon satte Lyse rekord i «tørråret» 2018. (Foto: Lyse)

I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.

Kilde: Lyse

Det høye produksjonstallet tilsvarer 7524 GWh eller 7,524 milliarder kWh – til sammenligning produserer Lyse i et normalår 5900 GWh. 7524 GWh kan også sammenliknes med energibeholdningen i Norges største vannmagasin, Blåsjømagasinet i Ulla-Førre. 

– 2018 ble værmessig ganske uvanlig. Perioden februar til og med juli hadde en god del mindre nedbør enn normalt og en varm sommer fram til væromslaget omkring månedsskiftet juli/august. Dette førte også til at forholdsmessig mye av snømagasinet fordampet før det nådde magasinene, sier administrerende direktør i Lyse Produksjon, Bjørn Honningsvåg. 

Den tørre og varme periode ble avløst av den våteste 3 måneders perioden som er registrert i Norge. I september i fjor kom det i Lysebotn hele 566 mm. Dette er 2,4 ganger det normale for måneden som er 237 mm.

For å understreke hvor våt denne måneden faktisk var kan dette illustreres med at den nest våteste september måned siden 1896 kom i 1974. Da kom det 415 mm som er 151 mm mindre enn i 2018, fjorårets september ble med andre ord 36 prosent våtere enn den nest våteste. Slå den!

 2018 ble altså et år preget av store svingninger i forhold til normalen, og oppsummert kom det i Lysebotn litt mindre nedbør enn normalt, det vil si 1975 millimeter mot normalt 2195 mm.

 – Det at vi i 2018 har kunnet sette produksjonsrekord selv om det har vært mindre tilsig enn normalt, er et uttrykk for at vi har et fleksibelt produksjonsapparat med store magasiner som kan utnyttes i slike situasjoner som i fjor, sier Honningsvåg.