Etter sjøkabelfeil tidlig i januar er strømkunder på Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland forsynt fra aggregat (bildet). Nå kommer ny kabel på plass i ekspressfart. (Foto: Helgeland Kraft)

To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.

Kilde: Helgeland Kraft

-Vi vurderte at det ble viktig å få opp midlertidig strømforsyning til spesielt flere gårdsbruk og et oppdrettsanlegg. Litt over et døgn etter strømstansen hadde våre montører fått transportert ut aggregat og satt det i drift slik at alle berørte kunder fikk strømmen tilbake, sier prosjektleder Jan Arve Paulsen.

Etter flere inspeksjoner av sjøkabelen ble feilen lokalisert fem meter fra land og på syv meters dyp på Hamnøya siden. Det ble vurdert å leie inn et fartøy og heve kabelen og skjøte den, men ble skrinlagt fordi risikoen for flere feil var overhengende på en sjøkabel som ble lagt på 50-tallet. Det er foreløpig ikke funnet årsak til kabelfeilen, som ble undersøkt med undervannskamera i 2018 uten synlige feil.

-På tirsdag denne uken startet vi derfor arbeidet med å få tak i ny sjøkabel, og onsdag var allerede en ny kabel på vei opp fra Oslo etter en avbestilling fra et annet firma. Samtidig har grunneiere på begge sider av øya gitt oss tillatelse for ny trasee, og Vevelstad kommune fikk behandlet vår søknad om endret trasevalg i rekordtempo, forklarer Paulsen stolt.

I helgen starter også arbeidet med å ta opp nåværende kabel som blir sendt til gjenvinning. 

-I en normal situasjon tar en slik prosess med prosjektering, bestilling og utførelse ett års tid. Vi er derfor svært fornøyd med å klare dette på en ukes tid takket være et fantastisk samarbeid med grunneiere, lokale privatpersoner, Vevelstad kommune og våre ansatte, avslutter Jan Arve.