Tillitt i teknologiens høyborg: Multiconsult skal gi miljøråd i forbindelse med bygningsmassen til NTNU i Trondheim. (Foto fra Gløshaugen: NTNU)

Multiconsult har inngått rammeavtale med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om miljørådgivning i forbindelse med universitetets bygningsmasse.

Kilde: Multiconsult

– NTNU er blant aktørene som leder an i det grønne skiftet og er en byggherre som velger ny teknologi og bærekraftige løsninger for sine bygg. Vi gleder oss over muligheten til å jobbe med NTNU, og håper de fortsatt blir en kunde som utfordrer og inspirerer oss til å se muligheter der andre ser hindre, påpeker Ragnhild Solgård, seksjonsleder spesialrådgivning i region Midt.

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. Universitetet eier og leier totalt over 700 000 m2 bygningsmasse.

God kompetanse
Multiconsult besitter god kompetanse på et bredt felt innen både miljø- og energiledelse, miljø- og klimaregnskap, økologi og energi, og ble tidligere i januar tildelt pris som «Årets miljøfyrtårn 2018».

NTNU inngår rammeavtale på miljørådgiving med tre aktører, hvor Multiconsult ble vurdert som aktøren med best kompetanse. Rammeavtalen går fra 1.mars 2019 og over to år med opsjon på forlenging.