Leif Kjetil Gjendemsjø fra Pharma Marine viser Marius Løseth Hauge fra TAFJORD rundt på fabrikken og forklarer om produksjon, strømbehov – og store innsparinger på forbruksavgiften.

En liten sjekk og tre minutter med papirarbeid har gjort at Pharma Marine sparer flere hundre tusen kroner på strømregningen hvert år.

Kilde: Tafjord

Hemmeligheten heter forbruksavgift, og enkelt sagt gjelder det bedrifter som driver med produksjon. Har du den rette næringskoden, så skal du betale bare et halvt øre i forbruksavgift i stedet for nesten seksten øre per kWh.

For produksjonsbedrifter med stort strømforbruk blir det mange kroner av dette. Hos Pharma Marine sitt anlegg på Terøya i Haram er det store ståltanker fulle av fiskeolje. Oljen skal varmes og maskineri kjøles. Det skal prosesseres og produseres – og strømmåleren spurter avgårde.

Daglig leder Leif Kjetil Gjendemsjø forteller om mange Enova-prosjekt, gjenvinning av prosessvarme, biodiesel fra egne restfraksjoner og sjøvann som kjølevann.

– Vi har tenkt miljø og energisparing, likevel er vi storforbrukere av strøm, sier han.

Dermed har også strømregningen vært stor, og flere firma har vært i kontakt med dem for å tilby sine tjenester når det gjelder sjekk av regningen og med spørsmål om Pharma Marine henter ut gevinsten med redusert forbruksavgift.

– Disse ville ha femti prosent av en eventuell gevinst. I stedet tok vi kontakt med TAFJORD, og de hjalp oss gratis. Det sparte oss for mange hundre tusen kroner.

Sparte flere hundre tusen kroner
Gjendemsjø er oppgitt over dårlig informasjon om redusert forbruksavgift både fra nettselskapet de har og fra det offentlige – og at det kan bygge seg opp en hel næring som lever av å gi råd der kraftselskaper kan gi gratis hjelp.

– Vi skal selvsagt betale de skatter og avgifter som vi er pålagt, men vi vil ikke betale mer enn vi må, og når regelverket til Skattedirektoratet sier at vi kan få redusert denne forbruksavgiften, så ønsker vi naturligvis det.

Etter at Pharma Marine tok kontakt med TTAFJORD gikk det raskt.

– Det var et skjema og gjort på tre minutter. Så fikk vi tilbakebetalt flere hundre tusen kroner for hvert av de tre siste årene.

Det er sjeldent god timebetaling og Gjendemsjø lover at skjemaet skal fylles ut også for i år.

Vil gi tipset til flere
– Men jeg ønsker også å gjøre andre bedrifter oppmerksomme på dette. Jeg har snakket med flere andre bedriftsledere og ingen hadde hørt om det.

Camilla Blom og Marius Løseth Hauge i TAFJORD gleder seg med Pharma Marine og sier dette er en tjeneste de gjerne yter sine strømkunder.

– Vi gjør dette som en gratistjeneste og en del av totalpakken vi tilbyr kundene våre. Vi skal både gi kundene den beste forvaltningen, den beste servicen og de beste rådene. Det er best og billigst for kunden og bare slik kan vi vise oss tilliten verdig, sier de.