På to små tettsteder på Senja i Troms skal Troms Kraft og Powel gjennomføre et storskala demoprosjekt som skal styrke forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. (Foto: Kato Olsen)

Enova har delt ut 210 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystem. Powel er med på vinnerprosjektet til Troms Kraft AS.

Kilde: Powel

Troms Kraft Nett vil gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur, som skal styrke forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. To små tettsteder på Senja i Troms er valgt som testområder. Dette fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft og samtidig er sårbare ved avbrudd.

Strategisk viktig prosjekt
– Dette er et strategisk viktig prosjekt for Powel, da det vil bidra til å videreutvikle vår kjernekompetanse innen smart infrastruktur og forsyningssikkerhet. Vi er veldig fornøyd med å vinne fram i en slik konkurranse og ser fram til å samarbeide med så mange spennende aktører, sier Sjur Messel Nafstad i Powel.

Tverrfaglig fagmiljø
I tillegg til Powel består prosjektets konsortium av Troms Kraft Nett, Eaton Electric, Solbes, Nodes, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft og Sjømatklyngen Senja.

– Konsortiet har kompetanse fra nettselskap og selskap med kraftomsetning, i tillegg til leverandører av solcellesystem, batteri og programvare. Denne kombinasjonen av kompetanse er avgjørende for å lykkes med innovasjon og nytenkning, sier Nafstad.

Støtten fra Enova er på 38,7 millioner kroner og er ett av åtte prestisjeprosjekt som Enova i år valgte å støtte. 

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 470 ansatte, kunder i 20 land, og kontorer i åtte.