Med oppstart av systemet for Elhub markeres det i dag en ny hverdag for kraftbransjen.

Oppstarten av systemet markerer en ny digital hverdag for kraftbransjen, som har gjennomført et omfattende prosjekt for å utvikle og legge til rette for systemet.

Kilde: NVE

«Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahuben. Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle og ressurskrevende prosesser hos nettselskapene, slik at kostnadene kan holdes nede. Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert strømpris, slik at de kan spare penger på å flytte forbruket til timer med lavere strømpris», sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

Med Elhub får vi et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene, blant annet gjennom raskere leverandørskifteprosess og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne. Strømkundene vil også enkelt kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering.

Elhub bidrar til et sterkere skille mellom monopol og marked og dermed til at markedsaktørene får likere konkurransevilkår.

NVE har pålagt Statnett å utvikle Elhub, og det er innført nye regler om måling og avregning som trer i kraft samtidig med Elhub. Kraftleverandørene får større ansvar for å følge opp kundene ved flytting og plikter å informere om kundenes strømforbruk. Det er også innført regler om sikkerhetsstyring i Elhub og krav til løsninger som ivaretar personvern.