Faglig prat på rådhusplassen i Halden Fv.: Nyutnevnt statssekretær Paul Chaffey, leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune Martin Vik og ordfører Thor Edquist i Halden kommune

Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.

Kilde: Schneider Electric

Kommunen leier 20 elbiler mellom 08.00 og 16.00 fem dager i uken til kommunens ansatte for jobbreiser. I tillegg kan ansatte, innbyggere og turister leie elbilene på kveldstid og i helgene. Som en del av prosjektet er det også opprettet en utlånsordning for elsykler til ansatte.

Martin Vik er leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune, og leder mobilitetsprosjektet. Dette understreker han om formålet med prosjektet:

– Vi ønsker å gjøre byen attraktiv for Haldens innbyggere, og tiltrekke oss flere folk. For å oppnå dette vil vi legge til rette for klimavennlige tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum. Vi vil motivere og engasjere både kommunalt ansatte og innbyggere til å ta i bruk mer miljøvennlige mobilitetsløsninger. Prosjektet skal også tilrettelegge for at personer med begrensede ressurser skal få tilgang på bil.
Kommunen mottok 2,375 millioner kroner i Klimasats-midler for å iverksette mobilitetsprosjektet. Ved å begrense bruk av private biler i arbeidstiden reduserer man også CO₂-utslipp. I tillegg senker man kommunens kostnader knyttet til kjøregodtgjørelser og tilrettelegger for innbyggere uten tilgang på ─ eller råd til ─ egen bil.

Mobilitetsprosjektet ble offisielt åpnet 24. januar av Paul Chaffey, statssekretær for den nyutnevnte digitaliseringsministeren Nikolai Astrup. Etter å ha talt i rådhuset fikk han kjøre et par testrunder rundt Fisketorget med ordfører Thor Edquist i en av de nye elbilene.

– Halden er en av kommunene som viser veien i det grønne skiftet, sa Chaffey fra talerstolen.

Smart Innovation Norway leder det grensesprengende Horisont 2020-prosjektet INVADE, hvor man tar i bruk helt nye systemer for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. Gjennom det treårige EU-prosjektet utvikles blant annet løsninger for smart lading av elbiler. Disse ladeløsningene testes ut og videreutvikles gjennom Halden sin mobilitetssatsning. Ved kommunen sine parkerte leie-elbiler står nyinstallerte smarte EVlink-ladestasjoner fra Schneider Electric. Schneider Electric er en av partnerne i INVADE, og teknisk ansvarlig og koordinator for pilotene i prosjektet.

Per Gjerløw er direktør for forretningsutvikling i Schneider Electric og koordinator for EU-prosjekter. Han legger til:

– Elbilprosjektet til Halden kommune blir en del av det vi kaller en «exploitation-pilot». Det vil si at vi benytter løsningene som er utviklet i EU-prosjektet INVADE i Halden. Løsningene kobles opp mot bilenes booking-system, og INVADE sin skyløsningsplattform. Gjennom denne smarte løsningen vil bilene bli ladet etter behov, til den laveste prisen ─ og med et minimalt CO2-fotavtrykk.

Kjetil Ulving-Tufte, Vice President Strategy & Business Development i Schneider Electric, har følgende å si om prosjektet:

─ Mobilitetsprosjektet i Halden er et godt eksempel på hva EU ønsker å få til gjennom Horizon 2020-prosjektene; praktisk anvendelse av ny teknologi som fremmer utvikling av bærekraftige, energieffektive løsninger.