Fredrikstad nett leverer strøm til Hvaler- og Fredrikstad kommune, samt 4 kommuner i Follo-regionen i tillegg til Askøy utenfor Bergen.

Etter at Fredrikstad Nett tok i bruk innovative timeverdiberegninger, har selskapet gjort bedre investeringer.

Kilde: Powel

Smarte strømmålere gjør det mulig for nettselskapene å analysere strømforbruket til forbrukerne kontinuerlig. Selve analysen gjennomføres ved hjelp av Powel-produktet NETBAS analyse timeverdiberegning. Tidligere ble denne analysen gjennomført med erfaringsbaserte data og ikke reelle forbruksdata. Dette teknologiske skiftet har gjort arbeidshverdagen til prosjektingeniør Kim Bergli langt enklere.

Stoler på datagrunnlaget
-Det er blitt lettere å fatte riktige beslutninger. Jeg kan stole på datagrunnlaget og det er en god følelse. Beslutningsstøtten vi får gjennom timeverdiberegningene er veldig verdifull, sier Bergli, som jobber i Nettutviklingsavdelingen i Fredrikstad Nett AS.

Nettselskapet leverer strøm til Hvaler- og Fredrikstad kommune, samt fire kommuner i Follo-regionen i tillegg til Askøy utenfor Bergen. Selskapet leverer strømforsyningen og er ansvarlig for at nettet fungerer optimalt til enhver tid. Dette innebærer en del investeringer, hvor det er viktig å bruke pengene på de riktige tingene.

-Vi oppdaget for eksempel at vi hadde byttet for mange trafoer alt for tidlig. Dette gjaldt spesielt i hytteområder, hvor vi var for tidlig ute med våre investeringer, sier Bergli.

Færre feilinvesteringer
Målet er at de fremover skal bruke pengene mer effektivt, gjennom å ha bedre oversikt over den reelle belastningen i nettet.

-Vi hadde også planer om å grave en ny kabel over et ganske langt område, men ved hjelp av våre analyser oppdaget vi at lastfordelingen i nettet var annerledes enn vi først trodde, sier han.

Dette medførte at gravejobben ble mindre omfattende, men samtidig fant de ut at belastningen var hardere i nettet en annen plass. De totale investeringene ble likevel mindre enn de først trodde.

-Det ble gjort flere feilinvesteringer tidligere. Nå har vi bedre oversikt og bruker pengene mer fornuftig og på de riktige tingene. Det gir en god følelse for meg, samtidig er dette veldig viktig for selskapet, sier Kim Bergli, som ser fram til nye digitale nyvinninger fra Powel:

-Det er god brukervennlighet i denne Netbas-modulen, men den kan bli enda bedre. Spesielt gjelder dette når vi kjører storskala radialberegninger. Disse kunne vært enklere å hente opp, avslutter han.

Store ambisjoner
Powel er veldig godt fornøyd med resultatene Fredrikstad nett har oppnådd, og ser fram til å videreutvikle løsningen framover.

-Vi har store ambisjoner for dette produktet og håper at enda flere tar det i bruk. Vi er i alle fall ikke i tvil om at slike verktøy blir avgjørende for å kunne ta riktige beslutninger i fremtida, sier salgsdirektør i Powel, Richard Schytte.