Ingenting å si på resultatutviklingen i BKK, som nådde nye høyder med pluss 826 MNOK i 2018. (Illustrasjonsfoto: BKK)

BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.

Kilde: BKK

 – En gledelig resultatutvikling som kommer våre offentlige eiere og hele befolkningen i regionen vår til gode, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

God kostnadsutvikling i underliggende drift, samt gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft er i tillegg til høyere energipriser og kraftproduksjon hovedgrunnen til den positive resultatutviklingen.

Også for fjerde kvartal øker resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. BKKs konsernresultat for fjerde kvartal 2018 er 406 millioner kroner, som er 187 millioner kroner høyere enn resultatet for fjerde kvartal 2017.  

– Arbeidet med lønnsomhet gir resultater og handlingsrom til å utvikle BKK videre i omstillingen fra fossil til fornybar og et mer bærekraftig energisystem. At BKK Nett er blant nettselskapene i Norge med lavest nettleie til privatkunder viser at arbeidet som gjøres kommer kundene til gode, sier Hilland.

I fornyet konsernstrategi har BKK tatt en tydelig posisjon for å bli størst i Norge på elektrifisering. BKK ønsker å kombinere klimaansvar og lønnsom forretning. Gjennom et felles selskap med Bergen Havn planlegges det å sette i drift Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Enova har bevilget 50 millioner kroner til prosjektet som skal ferdigstilles i 2020. Sammen med Hordaland Fylkeskommune bygger BKK ladestasjoner for drosjenæringen Bergen, og ladeinfrastrukturen for personbiler vokser. I tillegg samarbeides det med oppdrettsnæringen for å finne gode løsninger for å kunne erstatte diesel med fornybar energi.

– De gode løsningene finner vi gjerne i samarbeid med andre. Vår næring kan spille på lag med næringer som trenger hjelp til å gå over til en mer bærekraftig energiforsyning, sier Hilland.

Som første nettselskap i verden har BKK Nett inngått en avtale med Siemens om å bygge en transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. Transformatorstasjonen vil få et gassisolert koblingsanlegg med industriell luft som alternativ til SF6-gass. SF6-gass er en av de mest potente klimagassene og det er viktig å finne gode alternativer. – Vi skal ikke bare hjelpe andre til å bli mer bærekraftig. Det å finne gode og klimavennlige løsninger for driften av BKK har også et stort fokus, understreker Hilland. 

Vannkraftproduksjonen i 2018 økte med 9 prosent i forhold til 2017, og i tillegg har strømprisene vært høye. Året hadde både historisk tørre og historisk våte perioder. Store nedbørsmengder kan gi utfordringer i form av oversvømmelse og flom.  BKK iverksatte flomforebyggende tiltak i de største regulerte vassdragene i forkant av de store nedbørsmengdene i fjor høst.

Ny teknologi og digitale løsninger tas i bruk når kraftverk rehabiliteres og nye nett bygges ut. Dette sikrer en framtidsrettet kraftproduksjon og et konkurransedyktig nett.

– Effektiv drift og utvikling av vannkraft og nett er fortsatt vår kjernevirksomhet, og den økende elektrifiseringen av samfunnet innebærer at kraftsystemet blir en enda mer kritisk infrastruktur fremover. God innsats fra våre ansatte medvirker i høy grad til å sikre effektiv drift og bedret lønnsomhet. Slik styrkes også BKKs posisjon til å gripe de mulighetene som vil komme fremover, sier Hilland.