Med blant annet fornybar energi i sikte har Multiconsult etablert seg med avdelingskontor i Bangkok. (Foto: Multiconsult)

Multiconsult har åpnet avdelingskontor i Thailands hovedstad Bangkok. Sikter seg inn mot fornybare energiprosjekter.

Kilde: Multiconsult

– På lang sikt er Sørøst-Asia et meget attraktivt marked for fornybare energiprosjekter, for å møte det økende energibehovet. Det nye avdelingskontoret vil sette Multiconsult i bedre stand til å gjennomføre strategien om å utvide markedet for våre tjenester innen fornybar energi og vann og avløp i Sørøst-Asia. Samtidig bygger vi på konkurransefortrinnet det er å være en av regionens ledende leverandører av konsulenttjenester knyttet til fornybar energi, forteller Tom Ødegaard, Multiconsults markedssjef for Fornybar energi.

– Vi tror at Thailand kommer til å fortsette å være det viktigste knutepunktet i markedet for fornybar energi i Sørøst-Asia, takket være sterk økonomisk vekst og en sterk klynge av energiselskaper, fortsetter han.

– En av våre hovedmålsettinger er å bidra til bærekraftig utvikling i Sørøst-Asia, og vi har allerede utført over 100 prosjekter i Asia innenfor områdene energi og VA. Vi fokuserer på en helhetlig forvaltning av naturressurser og er med på å skape fremtidens energiløsninger som er både miljømessig og sosialt bærekraftige, avslutter Tom Ødegaard.