Hywind Skottland
Equinors flytende Hywind-turbiner i Skottland. Foto: Øyvind Gravås / Woldcam/Equinor

Korea National Oil Corporation (KNOC) og Equinor ASA har inngått en intensjonsavtale for sammen å undersøke mulighetene for utvikling av kommersiell flytende havvind i Sør-Korea.

Kilde: Equinor

– Sør-Korea har stort potensial og tilbyr attraktive muligheter innen havvind. Vi er glade for å inngå en intensjonsavtale med KNOC for å styrke samarbeidet vårt. Vi ser fram til å vurdere hvordan vi kan utvide porteføljen vår ytterlige innenfor havvind og bidra til å utvikle fornybar energi i Sør-Korea, sier Stephen Bull, direktør for vindkraft og karbonfangst i Nye Energiløsninger i Equinor.

 – Inngåelsen av en intensjonsavtale med Equinor blir en avgjørende mulighet som vil styrke stegene videre i arbeidet med flytende havvind i Korea. Vi planlegger å fokusere aktivt på fremdrift og risikoreduksjonsstudier samt forundersøkelser i samarbeid med Equinor. Vi vil gjøre alt vi kan for å vareta myndighetenes initiativ og skape varige verdier for lokalsamfunn, sier Jae-heon Shim direktør i KNOC.

Sør-Korea satser på en grunnleggende omlegging i energimiksen fra kjernekraft og kull til fornybar energi. Andelen av fornybar energi i kraftproduksjonen er beregnet å øke til 20 % innen 2030; noe som gir et mål på 49GW ny fornybar produksjonskapasitet innen 2030, der solceller står for 31GW og vindkraft 16GW.

KNOC eies 100 % av den sør-koreanske stat og har mandat til å sikre Sør-Koreas energisikkerhet. KNOC støtter de sør-koreanske myndigheters ambisjon for fornybar energi, og lanserer en ny virksomhet for utvikling av flytende havvind, der de bygger på sin erfaring fra offshore-utbygginger. KNOC satser på å utvikle et flytende havvindprosjekt på 200 MW ved sin eksisterende Donghae-plattform 58 km utenfor kysten av storbyen Ulsan.  

Equinor er operatør for verdens første flytende havvindpark i full skala utenfor kysten av Storbritannia (Hywind Scotland). I Storbritannia er Equinor også operatør for to havvindparker i stor skala med bunnfaste turbiner (Sheringham Shoal og Dudgeon). Sammen med vindparken Arkona i Tyskland (som eies sammen med EON), gir disse vindparkene fornybar energi til mer enn 1.000.000 hjem. Selskapet er engasjert i utvikling av store havvindprosjekter utenfor Storbritannia, Tyskland, Polen og USA.