Det skal bygges en ny og innovativ bydel i Sellebakk i Fredrikstad (Ill: Arca Nova AS)

Enova har tildelt 35 millioner kroner til utvikling av et nytt energikonsept i en bydel i Fredrikstad. Multiconsult er en av aktørene i prosjektet.

Kilde: Multiconsult

I Sellebakk i Fredrikstad skal det etableres ca. 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år, i tillegg til de eksisterende 7000 boligene. Prosjektet skal se på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering i området, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier og etablering av et mikromarked. Hovedfokuset er på sluttbruker.

Multiconsult har vært med på å utforme energikonseptet i søknaden som nå har fått 35,1 millioner kroner fra Enova. Prosjektet har et totalbudsjett på 87,8 millioner kroner.

– Multiconsult har en sentral funksjon i prosjektet som rådgivere på effektreduksjon, innfasing av ny fornybar energi, evaluering av ulike innovative tiltak, som prosessleder for utarbeidelse av forutsetninger og rammeverk, og gjennomføring av risikovurderinger. Prosjektet bygger bro mellom «Forskning og utvikling» og næringslivet gjennom å ta i bruk ny teknologi og å demonstrere at lokal produksjon kan virke i samspill med resten av kraftsystemet, sier Odd Lekva, avdelingsleder energisystemer i Multiconsult.

Innovative løsninger
– Her ser vi at markedsaktører som tradisjonelt ikke snakker sammen har begynt å gjøre det. Det tror vi kan stimulere til nytenkning og innovative løsninger på tvers av tradisjonelle bransjer og ulike aktører. Dette skal ikke undervurderes, og er en nødvendighet dersom energisystemet skal utvikles i ønsket retning, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova under tildelingen av midlene på Enovakonferansen 29. januar.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet og er eid av staten.

Andre aktører i prosjektet
FutureHome AS, Bergård Amundsen, Arca Nova AS, Get AS, Smart Energi AS, Defa AS og Pixii AS. Disse har en mindre rolle: Fredrikstad kommune, Norgesnett AS, Fredrikstad Fjernvarme AS, Becour AS, LCA.no AS, Østfoldforskning AS, Smart Innovation Norway AS, NxTech. AS, Nordic Media Lab AS.