Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. Foto: Tore Halvorsen

EL og IT Forbundet mener at elsikkerhet ikke er tydelig nok markert på den samfunnsmessige dagorden. De ønsker all innsats på dette området samlet i et eget direktorat.

Det er forbundsleder Jan Olav Andersen som sier dette, og legger til: – Elsikkerhet er alt for viktig til å bli usynliggjort i en sekkepost-enhet for Forebygging og sikkerhet i DSB. Elektrisitet er den viktigste innsatsfaktoren i utviklingen av samfunnet, og som et av verdens mest elektrifiserte samfunn finnes det ingen gode grunner til fire på kravet til elsikkerhet.

Jan Olav Andersen snakker på vegne av flere tusen medlemmer, og uttrykker bekymring for de arbeidsmessige forholdene til disse. -Selv om det opp gjennom årene er gjort mye for å bedre elsikkerheten, er det ingen grunn til å slå på bremsene, legger han til. – Fortsatt brenner det mye med elektrisk årsak her i landet og det er viktig å holde fanen høyt til beste for liv, helse og materielle verdier.

EL og IT Forbundet er ikke alene om å mene dette. Også NELFO, Norsk Industri og Energi Norge er blant de som har uttrykt tilsvarende bekymring. Det er dessuten registrert uro blant ansatte i DSB-organisasjonen, som karakteriserer den nylig gjennomførte organisasjonsendringen som et tilbakeslag for elsikkerheten.

Konsulentselskapet PWC har fått i oppdrag å utarbeide en rapport om status i elsikkerhetsarbeidet. Den skal være rett rundt hjørnet. Vi vil sette oss nøye inn i innholdet og fra vårt ståsted komme til forslag om relevant oppfølging. Inntil så skjer står vi fast på vurderingen av at det opprettes et eget direktorat for elsikkerhet som tar opp i seg det som har med dette å gjøre i DSB og NVE. Vi ser også for at NKOM kan inngå i dette direktoratet, avslutter Andersen.

Det er mer å lese om dette i fagbladet Energiteknikk (nr.1-19), som i disse dager er under distribusjon til sine abonnenter.