Dersom småkraft igjen får grunnrenteskatt blir det kroken på døra, advarer Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. (Foto: Stein Arne Bakken)

Advarer mot grunnrenteskatt

Hvis småkraften igjen får grunnrenteskatt, blir det kroken på døra, advarer Småkraftforeninga.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 10:39

Innslagspunktet for grunnrenteskatt for vannkraften ble i 2015 hevet fra 5,5 til 10 MVA, men Småkraftforeninga tar ikke for gitt at Sanderud-utvalget vil la grensen ligge i fred.

- Vi ser at storkraften nedskalerer prosjekter, halverer installert effekt for å komme under grensen og få økt lønnsomhet. Samfunnsøkonomisk er det ikke lurt. Utvalget skal se spesielt på det. Det er ingen tvil om at i dette og i det i Sanderuds holdning ligger en risiko, sa Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit på Småkraftdagene i Molde tirsdag.

Kroken på døra

Tveit advarte mot at konsekvensene av en fjerning av fritaket for grunnrenteskatt kunne bli alvorlige.

- For småkraften vil en skatteskjerpelse fort føre til full stopp i utbyggingen. Mange utbyggere er relativt marginale, sa Tveit.

Han understreket at hele småkraftbransjen er i samme båt.

- Skulle vi få tilbake grunnrenteskatt, er det kroken på døra kort og godt. Nå tror jeg ikke det skjer, men det er absolutt mulighet for at det blir endringer, sa Tveit.

Han påpekte at selv med elsertifikater har småkraften lav lønnsomhet og ingen grunnrente, altså i betydning ekstra avkasting fordi vi utnytter en naturressurs.

- Da må beskatningen innrettes annerledes enn kraft med grunnrente, sa Tveit.

Skjev beskatning

Han mente at selv uten grunnrenteskatt er beskatningen høy.

- Det skyldes eiendomsskatten. Det finnes en rekke samfunnsøkonomisk gode småkraftprosjekter som ikke realiseres. Dette er noe av kjernen av det utvalget skal jobbe med, å lage en vannkraftbeskatning som sørger for at vi får oppgradering, rehabilitering og nybygg, sa Tveit.

Han viste til at på grunn av eiendomsskatten er ikke skattesystemet investeringsnøytralt og at det straffer marginale prosjekter.

- Jo mer ulønnsomt et småkraftprosjekt er, jo mer skatter det i absolutte tall. Man har altså en degressiv beskatning. Jeg har et håp om at fagfolkene i utvalget vil se dette og gjøre noe med det, sa Tveit.

Tror ikke på skjerpelse

Høyres Liv Kari Eskeland, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité, hadde ingen tro på noen skatteskjerpelse for småkraften.

- Det er ikke uten grunn at skatteutvalget ble satt ned. Nettopp fordi som du påpeker er det ikke smart når storkraften skal reinvestere eller fornye og ikke tar ut fullt potensial på grunn av at vi har et skattesystem som ikke legger til rette for det. Av og til må også Finansdepartementet finne seg i at det er utgifter til inntekts ervervelse, eller at det på kort sikt ikke blir så mye inntekt men at det på lang sikt blir det. Og så har vi et ansvar for å få opp fornybarandelen. Så jeg blir veldig forundret hvis det blir en skatteskjerpelse, sa Eskeland.

Enkle byråkrater

Terje Halleland (Frp) var enig med sin komitékollega.

- Finansdepartementet er jo enkle. De kikker på hva vi har av produksjon og hvor mye vi bruker og ser at her produserer vi nok. Hvorfor i himmelens navn skal vi endre på det. Så enkelt er det. Og da må vi bare inn og overstyre de av og til og fortelle at verden ikke er så enkel, sa han.

- Det er jo hele grunnlaget for at vi har satt det ned. Så skatteskjerpelse har jeg ikke tro på i det hele tatt, det er ønsket om økonomisk utbygging og et ønske om å få til et skattesystem som kan være fremtidsrettet og at de av prosjektene som er lønnsomme skal bli lønnsomme også etter skatt, sa Halleland.

På forsiden nå

Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
Onsdag åpnet Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53