Forfatter: Øyvind Lie

dam vinter

Prissikring forbedret resultatet med 325 millioner kroner.

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Hydrogenfartøy

Vil sikre hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy.

Sagelva kraftverk

Vil løfte prisen til et nivå som tilsvarer forventningene myndighetene skapte.

elektrifisering jernbane

Bane Nor skal bruke 2 milliarder kroner.

mast

Brudd på kulturminnelovgivning, inngrep i vassdrag og uriktig arealbruk.

Oddatjønn dam

Verdien av hydrogen i kraftsystemet er mindre i Norge enn i andre land.

arbeid i mast

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.

Stålproduksjon

Skal lage hydrogen og «grønt» stål i Mo industripark.

Rein Husebø

Ønsker å bygge større kraftverk.

Blåsjø

Kapasiteten økes fra 86,9 til 87,0 TWh.

Dam

Energi Norge etterlyser lavere vannkraft-skatt som krisetiltak.

kabel hylsfjorden

Tirsdag ettermiddag starter Statnett leggingen av North Sea Link-kabelen ut fra Hylsfjorden.

Vindturbin

Hevder regelverket blir brukt feil.

Solberg

Regjeringen vil gi 2 milliarder kroner ekstra til Enova.

Stolpe

Energi Norge, Nelfo og Zero ber om å få sette ned nettleia i timer når nettet ikke er belastet.

vann

Satser på å ta en større andel av småkraft-markedet.

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Trygve Mellvang Tomren-Berg tar over som daglig leder etter Heidi Juhler.

Eidsiva

Tar over varmesentral i Brumunddal.