Forfatter: Øyvind Lie

Halden

Skal kople flytende havvindparker til land.

Thor-Erik Næss

Tidligere Aidon-sjef Thor-Erik Næss forteller om den lange veien fram mot AMS-utbyggingen.

Herand

Med peltonturbin på 24 MW blir Herand kraftverk Forte Vannkrafts største verk.

med wolfram

Tinfos tester om belegg av wolframkarbid reduserer slitasjen på turbinene.

turbin

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.

svensk kraftlinje

Energi Norge advarer Statnett og RME, og foreslår å flytte planlagt arbeid på linjer.

GE’s Rotating Stabilisers

Gjør det mulig å erstatte fossil med uregulerbar fornybar kraft.

Nordlink

Tysklandskabelen skal i prøvedrift i desember.

Sprengt nettkapasitet, planer om doblet forbruk i Bergensregionen.

CCB Energy Park

Får 77 millioner i støtte fra Enova.

Hydro Høyanger

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.

hubro

Til tross for kort byggefrist og pålagte hubro-undersøkelser.

Solkraft India

Inngår samarbeid med Enel om fornybar energi i India.

B

– Vi er svært godt fornøyd med utviklingen, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Hywind Skottland

Kan bli verdens største flytende havvindpark.

BKKs hovedkontor

Forventer at resultatet for 2020 blir under en firedel av 2019-resultatet.

ETAP

Statnett anser BPs ETAP-prosjekt som en utenlandsforbindelse.

Ina Engh Franzén.

Ina Engh Franzén har tatt steget over fra reklamebransjen.

mølle vestas

Bygger fundamenter for 115 millioner svenske kroner nordøst for Göteborg.