Forfatter: Øyvind Zambrano Lie

statnett

Statnett får beskjed av NVE om å i større grad vurdere forbrukerfleksibilitet som alternativ til å bygge nett.

brotas-de-macaubas1.png

Statkraft er klare til å starte byggingen av vindkraftprosjektet Morro do Cruzeiro nordøst i Brasil, etter at selskapet nylig signerte turbinavtale med Nordex.

mast

Usikkerheten i bransjen rundt håndtering av kraftsensitiv informasjon er stor, ifølge ny rapport til NVE, hvor det foreslås å klassifisere informasjonen etter graden av alvorlighet.

damkrona

Eviny har vunnet Damkrona 2021 for rehabiliteringen av dam Fiskevatnet i Samnangervassdraget i Vestland fylke.

ikt

Rollefordelingen mellom KraftCERT og NVE er uklar, og KraftCERT kan få for dårlig kapasitet ved store hendelser, ifølge rapport fra PwC Consulting.

lysebotn.

Den viktigste årsaken er behovet for utvikling av IT-systemer.

støre stortinget

– Jeg vil ikke utelukke at man har en havvindmøllepark som også har kontakt med andre land, sier Jonas Gahr Støre.

Kryssende linjer

Tensio Nord får fortsette med felles driftssentral med NTE Energi fram til ny Tensio Sør og Nord samles i felles ny driftssentral senest 2025.

vangjolo

Treg saksbehandling gjør at aktører ikke søker, hevder Småkraftforeninga. Småkraftkøen er tatt unna, og forsyningssikkerhet og nett må prioriteres, svarer NVE.

Raggovidda

Varanger KraftHydrogen vil isteden bruke området Statkraft planla for Laukvikdalsfjellet vindkraftverk.

havørn

NVE har vedtatt at Statkraft må gjennomføre avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner i Smøla vindkraftverk.

vindturbin

Dommen om vindmøllene på Fosen betyr ikke at de må rives, slik reindriftssamene har tolket den, presiserer Høyesterett.

Altadammen

Gerard Doorman foreslår en dynamisk avgift på all kraftproduksjon når det er rasjoneringsfare og det samtidig produseres mer enn samfunnsmessig optimalt.

roan

At konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan ikke har falt bort, følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, ifølge energiministeren.

mast

Kompensasjonsnivået økes fra 55 til 80 prosent.

østebrøt

Cloudberry har fullført kjøpet av 60 prosent av aksjene i Captiva Group.

senja

Tester smarte batteriløsninger på Nord-Senja.

sogn vinter

Ringkablene i Oslo er tilbudt til alminnelige vilkår, men Statnett stiller krav som går vesentlig ut over dette, ifølge Elvia.

nyhamna

Vil sette i gang første trinn av forsterkningen til Nyhamna.