Forfatter: Øyvind Lie

EU KOMMISJONEN

Vil ha svar om informasjonsdeling, «etterforskningsmyndighet» og manglende «speiling» av EU-lovverket.

rynning-tønnesen

Prissikring hindret ytterligere fall.

LYSEBOTN

Norsk selskap får rivejobben.

Roskrepp

Det er mulig å oppgradere mange av dagens vannkraftverk til å bli lønnsomme pumpekraftverk uten å måtte gjøre store og kostbare ombygginger av eksisterende tunnelsystem.

smart billading

Skagereak Energi skal selge effekten i regulerkraftmarkedet, men tror unngåtte nettutbygginger lokalt kan bli enda mer innbringende.

leiråga

Mo Industripark skulle ferdigstilt de allerede kraftig forsinkede kraftverkene Øvre og Nedre Leiråga i september. Det har de ikke klart.

nett Nordland

Navnet blir Arva, nord-samisk for energi og viljestyrke.

glitre-bygget

Åpner for å diskutere sammenslåing, men Rollag Elverk ønsker fortsatt å fusjonere med Flesberg E-verk.

havvind

Aker Offshore Wind og Aker BP går sammen for å få ned CO2-utslippene på sokkelen.

havvind

Statnett vil jobbe for standardisering, men vet ikke om Norge kobles på.

Fjordkraft

«Opererer i henhold til etablerte bransjestandarder», hevder selskapet.

Solceller

Skal kjøpe ca. 74 GWh solkraft og selge den videre med gevinst.

Sørnettet

Statnett vil ha slutt på spolejording i Sørnettet, men regionalnett-eierne sier nei. DSB konkluderer ikke, og NVE vil utrede saken på nytt. 

melkøya

Brannen skadet kraftturbin, elektroutstyr og kabler og stanser Melkøya-anlegget i 12 måneder.

norflex

Skal teste faktisk betalingsvillighet for tilgjengelig fleksibilitet.

Vardafjellet

NVE har fattet vedtak om retting og eventuell stans av to turbiner.

Freyr

Freyr inngår avtale med Elkem om langsiktig forsyning av materialer for produksjon av battericeller.

nett romsdal

KraftCert vil innføre sensornettverk.

Elhub Viklandet

Personvernshensyn gjorde at IT-utvikling og -drift ble flyttet hjem fra India.