Forfatter: Øyvind Lie

havvind

Mellomlandsforbindelser med vindpark i midten kan få unntak fra reglene om at Statnett skal eie dem.

karoline

OED-rådgiver tror isteden på mål for antall arbeidsplasser og verdiskaping, og ser i første omgang for seg radialer og ikke masket nett.

andreas thon aasheim

Etter nesten elleve år i Norwea går han til Cloudberry Clean Energy.

lading av gravemaskin

Mobile ladekontainere skal sette fart i overgangen til utslippsfrie anleggsplasser

elling dybdal

Til tross for rekordhøy produksjon.

mast

Skal gi bedre utnyttelse av strømnettet.

Foreslår reduserte konsesjonskrav, eksterne subsidier til nett og utvidede DSO-virkemidler i driften av regionalnettet.  

Keadby

Samarbeider med SSE Thermal om nye hydrogen- og CO2-fangstprosjekter i Storbritannia.

Venter at produksjonskostnadene for landvind i Norge vil flater ut på 25 øre/kWh, foreslår brutto-miljøavgift på 2 øre/kWh.

linje sverige

Mellom klokken 3 og 4 mandag 5. april ble det importert 6.004 MWh til Norge.

Blir kommunikasjonsdirektør i Vy.

borssele

Kjøper halvparten av havvindparken Borssele 1 og 2 i Nederland fra Ørsted.

56,9 millioner kroner regner Statkraft med det vil koste å rive Smøla vindpark.

hydro

Ser et betydelig potensial, kan ta utvikler- og operatørrolle.

riksmekleren

Fire nettselskaper og én kraftentreprenør kan bli rammet av streik.

plattformer

Skal levere service av elektroutstyr.

mikroboring

Sterk vekst i markedet har ført til at flere aktører har kastet seg inn i konkurransen om å bore tunneler til småkraftverk.

Kelwin-2

Kelwin-2 er selskapets andre storskala batteriprosjekt i landet.

boliden odda

RME har fattet endelig vedtak, lar Boliden slippe titalls millioner i anleggsbidrag, men gir ikke koronaforlengelse av tidsfristen.