Forfatter: Øyvind Zambrano Lie

kabel skjøt nsl

Vil ikke binde oppstart presist til 1. oktober.

Hydro Årdal

Klart for salg av Statnetts 132 kV-nettanlegg i Indre Sogn.

Først brukte Statnett to og et halvt år på å søke konsesjon, så brukte RME like lang tid på klagesaken på Statnetts sommel.

trond straume

Volue har inngått avtale om leveranse av skybasert programvare.

lyn

Verken lyn, TN-nett, kundetilfredshet eller stengte veger vil RME ta hensyn til i beregningen av nettselskapenes inntektsrammer.

gulowsen

Frykter den vil få kommuner til å si ja til vindkraft. Fosen Vind forslår avgift basert på spotprisene, Samfunnsbedriftene Energi reagerer på ekstremt kort høringsfrist.

støykalkulator

Seks nettselskaper er med på å utvikle et bedre beregningsverktøy for hvor mye nye sluttbrukere kan støye på nettet.

ice mate

Skal spare penger ved å slippe å tappe ned magasinene om vinteren.

kroepelien

Statnett hadde veldig god dokumentasjon på at Rebaioli hadde «velig svak økonomi, på grensen til konkurs, og svært dårlig historikk», sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien.

Fjordkraft

Men med gjenåpningen av samfunnet har trenden snudd.

hacking

Selskapet skal ikke ha betalt løsepenger.

Fikk fikk først medhold i at Statnett ikke fikk gi kontrakt til et italiensk selskap i økonomisk uføre, men tapte ankesaken i lagmannsretten.

ny styreleder

Har tidligere vært finansdirektør i Statkraft.

Vamma 12

Hafslund Eco fikk et driftsresultat (Ebit) på 3.129 millioner kroner i første halvår, mot 1.102 millioner kroner i samme periode i fjor.

For første gang etablerer Eidsiva Bioenergi seg utenfor hjemfylket.

landstrøm

Kraftselskaper skal samarbeide om lading og landstrøm.

kontrollrom

Vil styrke satsingen på avansert programvare til energibransjen.

kart småkraft

Viser hvor det kan bygges ut 2 TWh fordelt på 290 prosjekter.

kraftlinjer gol

Statnett gikk lenger enn forskriften åpner for i å kreve all tilgjengelig effekt for å hindre strømbrudd. RME støttet Statnetts praksis, og OED endret forskriften.