Forfatter: Øyvind Lie

Turbin

Vil også sprøyte inn 100 millioner kroner for å reposisjonere selskapet for vekst.

sørfjord

Måtte spesialdesigne tårn på grunn av strenge miljøhensyn.

Finansinspektionen

Må betale 300 millioner svenske kroner for «alvorlige feil».

havvind

Skal utforske prosjektmuligheter i Sørlige Nordsjø II.

Sikringer

Med sertifiseringsordningen Trygg strømhandel skal kampanjetilbud merkes tydelig og priselementer ikke skjules.

Ditlev Engel

DNV GL slår sammen forretningsområdene olje, gass og fornybar energi.

Sandnes

Energibruk i bygg er ikke vesentlig redusert de siste ti årene, påpeker Byggenæringens Landsforening.

Bergen

Miljødirektoratet mener Statnett må referere tydeligere til unntaksregelen for å slippe tilkobling av nytt forbruk ved Bergen.

Sogn trafostasjon

Men OED åpner for at kablene kan ha negativ verdi slik at Elvia bidrar med saneringskostnadene.

andmyran

Utbygger krevde 300 millioner kroner i erstatning for byggenekt.

tonne

Auke Lont holder fortet til den nye Statnett-sjefen er på plass.

datek

Går inn med 50 millioner kroner i Lillestrøm-selskap.

enova-bygg

Enovas støttetilbud til byggsektoren for tradisjonell energieffektivisering og energisparing avvikles.

deutsche bahn

Statkraft og Deutsche Bahn har inngått en ettårig kraftsalgsavtale.

gorm

Både daglig leder og styreleder er byttet ut.

bru halleland

Men forslaget ble nedstemt på Stortinget. – Vi har ikke noe umiddelbart behov for massivt med ny kraft i Norge, sier Tina Bru.

befring

Kraftverket skal driftes av Bekk og Strøm.

energiøy

Energinet og 50Hertz ser på muligheten for å overføre 2 GW vindkraft fra energiøy.

Den gjennomsnittlige norske kraftprisen i fjor endte på 9,7 øre/kWh.