Eidsiva-direktør Stig Morten Løken advarer mot gubbevelde i kraftbransjen. (Foto: Øyvind Lie)

Veldig mange menn over 50 i kraftbransjen rekrutterer kun fra halve befolkningen, ifølge Eidsiva-direktør Stig Morten Løken.

– Det er litt rart at vi ikke har mer oppmerksomhet på mangfold i bransjen, vi er veldig mange på min alder og eldre som rekrutterer fra halvparten av befolkningen, sa Stig Morten Løken på Produksjonsteknisk konferanse (PTK) i Oslo mandag. Han ble nylig direktør for Eidsiva Vannkraft i en alder av 50 år.

– Hva mener du med å rekruttere fra kun halve befolkningen?

– Det var litt spissformulert, men bransjen er veldig mannsdominert, og jeg synes vi har en oppgave for oss med å rekruttere også fra den andre halvdelen, slik at vi får en større blanding i både ledelse og i ansatterepresentasjon, slik at vi får en større bredde. Jeg tror det hadde vært bra for bransjen og for attraktiviteten at vi ikke blir et gubbevelde, utdyper Løken overfor Energiteknikk.

– Med mangfold er det altså kjønn du tenker på?

– Kjønn først og fremst, men også etnisitet og annen bakgrunn som gjør at vi gjenspeiler samfunnet på en litt bedre måte enn vi gjør i dag.

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for verdiskapingen og for innovasjonsevnen og for det kulturelle mangfoldet. Hvis vi skal framstå attraktive, kan vi ikke bare framstå attraktive for en relativt liten gruppe, sier Løken.

– Gjør Eidsiva noe for å få dette på plass?

– Vi prøver i første runde å jobbe med det med kjønn, det er så langt vi har klart å komme på det nåværende tidspunkt. Vi prøver å jobbe fram en handlingsplan som gjør at vi klarer å rekruttere flere kvinnelige ansatte inn i Eidsiva. Men det er klart at det ikke er enkelt, det er lite å ta av. Vi ønsker ikke en kvoteringssituasjon eller en annen måte å diskvalifisere menn på. Vi ønsker å ha de beste kvinnene inn.

– Så det er uaktuelt å kvotere inn kvinner i tilfeller når alt annet er like?

– Det kan tenkes når alt annet er like, men vi ønsker ikke en situasjon der du er valgt fordi du er kvinne, sier Løken.