Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien. Foto: Energi Norge

Knut Kroepelien er ansatt som ny administrerende direktør i Energi Norge. Han har vært konstituert i stillingen siden 1. januar.

Kilde: Energi Norge

Styret i Energi Norge har i en omfattende prosess vurdert flere kandidater til stillingen.

– Knut Kroepelien har vist at han forstår fornybarnæringens rolle, kjenner utfordringene medlemmene står overfor og evner å sette enkeltsakene inn i et større bilde. Vi har lært Kroepelien å kjenne som en løsningsorientert leder som søker samarbeid for å nå næringens visjon om et fornybart og fullelektrisk Norge. Han vil spille en sentral rolle i arbeidet med å reposisjonere fornybarnæringen i samfunnsdebatten, sier styreleder Eimund Nygaard.

Kroepelien (48) har vært ansatt i Energi Norge siden 2013, der han har ledet næringspolitisk avdeling for marked og kunder. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og i advokatbransjen. Kroepelien er utdannet jurist.

– Jeg vil styrke samarbeidet i medlemsmassen og bygge allianser for å nå visjonen om det fullelektriske samfunnet. Oppdraget mitt er å arbeide for medlemmenes konkurransekraft. Det er en glede å få jobbe sammen med alle de dyktige ansatte i Energi Norge, for bedrifter som skaper bærekraftige verdier i hele landet, til beste for enkeltkunden og storsamfunnet, sier Kroepelien.

Også NHO hilser den nye Energi Norge-sjefen velkommen.

– Knut Kroepelien har lang erfaring fra Energi Norge og NHO-fellesskapet, og har bidratt sterkt til å utvikle våre næringspolitiske posisjoner innen energi. Jeg ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Energi Norge under hans ledelse, og er sikker på at de har valgt en fremoverlent leder som er opptatt av fornybarnæringens viktige bidrag til norsk verdiskaping, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.