Det felleseide produksjonsselskapet til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO vil ha en årlig normalproduksjon på 14,9 TWh, her illustrert med E-CO Energi-eide Solbergfoss kraftverk i Glomma, og blir dermed landets nest største innen vannkraftproduksjon. (Foto: E-CO Energi)

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO har nå kommet til enighet om bytteforhold i utkast til avtale om sammenslåing av selskapene.

Kilde: Børsmelding

En eventuell transaksjon vil dermed innebære følgende: Hafslund E-CO blir eier av 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi og de øvrige 50 prosent av aksjene vil eies av Innlandet Energi Holding – et selskap som vil eies av dagens eiere i Eidsiva Energi

Eidsiva Energi blir eier av 100 prosent av aksjene i et gjeldfritt Hafslund Nett, som sammen med Eidsiva Nett vil danne et nytt nettselskap.

Eidsiva Vannkraft blir overført gjeldfritt til E-CO Energi, og blir del av et felleseid kraftproduksjonsselskap hvor Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding) blir eier av 57,2 prosent og Eidsiva Energi 42,8 prosent av aksjene.

Ettersom Hafslund E-CO blir eier 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, vil Hafslund E-COs samlede eierskap i produksjonsselskapet bli 78,6 prosent.

Det felleseide produksjonsselskapet vil ha en årlig normalproduksjon på om lag 14,9 TWh. Hafslund E-COs kraftverk i Hafslund Produksjon Holding (HPH) holdes utenfor transaksjonen. HPH skiller seg fra de øvrige kraftverkene i transaksjonen ved at de er i en konsesjonsrettslig særstilling (ukonsederte). Hafslund E-CO sitt eierskap til 90 prosent av aksjene i disse kraftverkene gjennom E-CO Energi Holding vil derfor bli videreført. HPH har en årlig normalproduksjon på om lag 3,4 TWh.

Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019.